De “geheime religie” van de Illuminati

Zoals we in onze voorgaande artikelen al schreven, bestaat er geen enkel ander geheim genootschap dat controversiëler is dan de Illuminati. Toch is er vrijwel niets van waarheid over deze mysterieuze Orde op het internet of in boeken te vinden. Propaganda, desinformatie, paranoia en regelrechte fantasieën zijn er daarentegen in overvloed. Sommige websites beschrijven de Illuminati zelfs als multi-dimensionale reptielen uit een andere wereld die een menselijke gedaante kunnen aannemen!

 

Zeker in de afgelopen twee decennia is de term Illuminati een kapstok geworden waar iedereen zijn eigen favoriete complottheorie aan kan ophangen. Zij zouden de “mensen achter het wereldtoneel zijn” of “degenen die alle touwtjes in handen hebben”. De Illuminati zouden fascisten zijn, communisten, monarchisten, anti-monarchisten, reptielen, enzovoorts. Ze zouden voorstander zijn van een grote, sterke overheid, hoge belastingen en een sinistere Nieuwe Wereld Orde met één regering en één wereldmunt. Ze zouden concentratiekampen willen bouwen en de wereldbevolking reduceren tot één miljard zielen. Ook in diverse populaire films en boeken wordt een beeld geschetst dat absoluut geen recht doet aan deze eeuwenoude orde.

 

99,9% van alle informatie die op het internet te vinden is over de Illuminati, bestaat voor 99,9% uit pure fantasie. Voor de simpele roeptoeters op het internet is geen sensatieverhaal over de Illuminati idioot genoeg. Maar de ware geschiedenis achter de Illuminati is vele malen interessanter. Een geschiedenis waarvan de Elite al eeuwenlang tracht deze uit de geschiedenisboeken te houden. Het is niet ondenkbaar dat de Elite juist baat heeft bij de demonisering van de Illuminati en mogelijk zelfs de stroom van desinformatie op gang heeft gebracht. Zolang het publiek de Illuminati als bron van alle kwaad ziet in plaats van de strijders voor rechtvaardigheid die zij al eeuwenlang zijn, komt dit de agenda van de Elite enkel maar ten goede.

 

Negen jaar geleden heeft hun huidige Grootmeester toestemming gegeven om, voor het eerst in hun eeuwenlange geschiedenis, de waarheid over deze mystieke Orde naar buiten te brengen. Iedereen die geïnteresseerd is, kan nu zelf de buitengewone geschiedenis van dit geheime genootschap ontdekken en alles leren over hun esoterische Gnostieke en Hermetische religie, “Illuminism” (Verlichting) genaamd, en hoe deze “geheime religie” onze enige hoop is om de mensheid te bevrijden van zowel de slaafse en godvrezende Abrahamistische religies, als van de huidige heersers die we de Elite noemen zoals de Bush familie, de Rothschilds en andere bancaire families, het Britse maar ook het Nederlandse koningshuis.

 

Acht jaar lang hebben drie anonieme auteurs hun website gevuld met een enorme hoeveelheid kennis en informatie die voor iedereen beschikbaar was. Nadat anderen hun materiaal begonnen te plagiëren, hebben zijn noodgedwongen hun boeken ondergebracht bij Amazon (en daardoor automatisch ook bij Bol.com) onder drie pseudoniemen: Adam Weishaupt, Michael Faust en Mike Hockney.

 

Onder de noemer “geheime religie” hebben de drie auteurs zo’n 80 boeken uitgegeven, opgedeeld in verschillende “series”. Omdat zij hun informatie aanvankelijk als losse artikelen op hun website hebben gepubliceerd, zijn veel van hun publicaties opgebouwd uit losse artikelen en missen de klassieke of chronologische opbouw van een boek. Hun boeken zijn niet voor tere zieltjes. De auteurs steken hun afkeer van de huidige systemen en de (valse) wereldreligies niet onder stoelen of banken. Met name diep religieuze mensen kunnen zich door de inhoud van de boeken beledigd voelen, omdat de vermeende oorsprong en authenticiteit van de drie religies volledig onderuit gehaald wordt.

 

De boeken zijn Engelstalig en (mede daardoor) wellicht niet voor iedereen even toegankelijk. Naarmate de boeken steeds filosofischer en wetenschappelijker van aard worden, stijgt ook het vereiste intellectuele niveau van de lezer. Verwacht dus geen spannende complottheorieën die lekker weglezen.

 

Wij zullen trachten om met name het politieke aspect (de Meritocratische republiek) van de Illuminati op deze website in het Nederlands te publiceren. Het is voor ons onmogelijk om de enorme hoeveelheid teksten te vertalen. Mensen die zich bij het lezen van hun boeken geroepen voelen om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van hun kennis en wellicht zelfs willen helpen met het vertalen, zijn van harte welkom.

weishaupt

 

Iedereen die geïnteresseerd is in de “geheime religie” van de Illuminati, iedereen die zijn zelf- en mensenkennis wil verreiken, iedereen die bereid is te strijden voor een rechtvaardige wereld, iedereen die geïnteresseerd is een alternatief politiek en economisch systeem dat wél werkt, iedereen die op zoek is naar feiten en antwoorden omtrent ons bestaan (en het ontstaan ervan) en de zin en vooral onzin van godsdiensten, raden wij aan om zich in de volgende boeken te verdiepen:

 

The Illuminati Series – Adam Weishaupt

The Illuminati

The Illuminati Paradigm Shift

The Illuminati’s Six Dimensional Universe

The Crystal Spheres of the Illuminati

The Illuminati Phalanx

The Illuminati Manifesto

 

The Anti-Elite Series – Adam Weishaupt

The Movement: The Revolution will be Televised

Voices of the Movement

The Revolt of the Spectacular Society

Wolf or Dog?

OWO

NWO

Inside-Dopesters and Conspiracy Theories

 

The Anti-Christian Series – Adam Weishaupt

High Priests of Hell

Jesus, Prince of Hell

Is God Evil?

Christianity: The Devil’s Greatest Trick

Abraham: The World’s First Psychopath

Resurrection: The Origin of a Religious Fallacy

The Disproof of Christianity

Jehovah: The First Nazi

Evangelical Protestants: Mad, Bad and Dangerous to Know

 

The Political Series – Michael Faust

Mad as Hell: Why Everything is Getting Crazier

The Meritocracy Party

The Case for Meritocracy

Crapitalism

 

The Divine Series – Michael Faust

The God Within Me

The Right-Brain God

Nietzsche: The God of Groundhog Day

God Genesis

Hegel: The Man Who Would Be God

The Hidden Masters

Eastern Religion For Western Gnostics

The Reincarnation of Jesus Christ

The Quintessence: The Magical Fifth Element

Abraxas: Beyond Good And Evil

 

The Sex Series – Adam Weishaupt

Hypersex

iSex: Illuminati Sex

Sex for Salvation

 

The Hero-God Series – Michael Faust

How to Become a Hero

How to Become God

 

The Triune Brain, Hypnosis and the Evolution of Consciousness

 

The God Series – Mike Hockney

The God Game

The God Factory

The Last Man Who Knew Everything

Hyperreality

The God Blunder

The God Equation

The God Secret

Hyperreason

The Noosphere

The Omega Point

HyperHumanity

All the Rest is Propaganda

World, Overworld, Underworld, Dreamworld

The Mathematical Universe

The Mathmos

Richard Dawkins: The Pope of Unreason

Free Will and Will to Power

Why Math Must Replace Science

Mind and Life, Form and Content

Magic, Matter and Qualia

Causation and the Principle of Sufficient Reason

The Sam Harris Delusion

Black Holes Are Souls

The Science of Monads

Transcendental Mathematics

The Forbidden History of Science

Psychophysics

The War of the Ghosts and Machines

Gödel versus Wittgenstein

The Holographic Soul

Science’s War on Reason

How to Create the Universe

 

Gecodeerde fictieve romans – Mike Hockney

The Armageddon Conspiracy

The Millionaires’ Death Club

Prohibition A

The Last Bling King

 

https://www.amazon.com/Adam-Weishaupt/e/B004LXB8GW/ref=sr_tc_2_0?qid=1487075310&sr=1-2-ent

 

“You’re troubled. You don’t fit in. Your talents are not being recognized. We know why you hurt, why you feel so much pain. All of your ambitions have been thwarted. It’s as if you were dead on arrival in this world. Only the children of the rich are granted life and opportunity.

You know something isn’t right. None of it is your fault. The system – the Panopticon – doesn’t want you to be free. It doesn’t want you to KNOW. They’re watching you. The agents of the Panopticon. The Panopticon wants you to forget who you REALLY are. Only then can it control you. What is the Panopticon? Who are the Watchers? Who is the Central Controller?

You’ve scoured the shelves in bookstores for hours on end trying to find answers to the questions that have haunted you for years, and found nothing that satisfies you. You are not where you want to be financially, mentally, or spiritually. Who is standing in your way? Who is holding you back? Who is preventing you from realizing your potential?

You have done everything you can, but you can’t catch a break. You’re in a game where you just can’t win. It’s not your game. It’s designed to let THEM win. How can you beat them unless you know who they are, and what their purpose is?

We know you’re frustrated. We know you’re becoming desperate. Life wasn’t meant to be this way. Things aren’t right. It’s not your fault, but someone’s certainly to blame. Your instincts are good. Your suspicions are correct. What is the way out of the trap? How do you solve your dilemma? For years, in fact for as long as humanity has existed, people just like you have asked these same questions and wrestled with these same problems. The answers to your problems exist. You can be sure of that. But answers aren’t easy things. If they were, everyone would have all the answers. Look around you. Does it seem as if people have any answers at all?

Make sure your needs are addressed. You deserve it. You’ve waited so long, and worked so hard. No one has laid anything on a plate for you.

People have lost the knowledge of who they truly are. They can’t be who they are until they recover what has been taken from them. They must discover who the Takers are. Only the heroes can succeed. Only they can overcome the Panopticon that is always watching, and always trying to stop the special ones from succeeding.

The Controller at the center of the Panopticon controls the world through fear. Learn how not to be afraid. Jack Kerouac said, “My fault, my failure, is not in the passions I have, but in my lack of control of them.” Learn the secrets of control.

Look past the superficial. Listen deeply. Only the Special Ones have the eyes to see and ears to hear.

Ours are the books that will open your eyes. These are the books that will set you free.”

“In times of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.” – George Orwell

“No one is more hated than he who speaks the truth.” – Plato

 

https://www.amazon.com/Mike-Hockney/e/B004KHR7DC/ref=sr_tc_2_0?qid=1487075177&sr=1-2-ent

 

“Do you feel there’s something special about you? Do you want to break free from limited thinking? Is there a higher truth that only special people can access? Will it allow you to finally get to where you want to be in life?

The biggest of all questions brought you here. Who are you? Who REALLY are you? Who made you? If no one made you, have you existed FOREVER? Only the most special of beings have no beginning and no end. Only the most special people have no Creator. Are you one of the Special Ones?

You have come here because you have not found credible answers anywhere else. You’ve scoured the shelves in bookstores for hours on end, you’ve tirelessly searched every part of the internet, you’ve assiduously studied every guru, trying to find answers to the questions that have haunted you for years. You have tried many systems, and you quite liked one or two of them, but they have all ultimately proved unconvincing and unsatisfying. They have all let you down. Even science hasn’t persuaded you. After all, it’s based on a falsification principle, but the Truth can never be falsified, hence science can never be true. Science belongs to the “post-truth” world, but the answers to existence lie in the Truth World.

Most people don’t like the Truth. They want the truth to be anything they choose it to be. Only the special people seek the Truth that never changes, the Truth that no one chooses but always remains itself – perfect and immutable forever.

All of the special people are destined to journey from Cimmeria, the land of perpetual darkness, to Hyperborea, the paradise of permanent light … from Endarkenment to Enlightenment. Only the heroes can succeed. Only they can overcome the obstacles that are strewn everywhere, always trying to stop the special ones from completing their appointed journey.

All the answers are out there. They are “hidden in plain sight”. But they will find you. If you let them.

The Truth isn’t the easiest thing in the world. It’s the opposite: the hardest and most difficult. What is the hardest, most difficult subject you have ever encountered? That’s the subject the masses flee from, and therefore it’s exactly where the Special Ones go.

Are you ready to transform yourself? Are you ready to be one of the Special Ones, the Illuminated Ones? Are you ready to play the God Game? Only the strongest, the smartest, the boldest can play.

This is not a drill. This is your life. Stop being what you have been. Become what you were meant to be. See the Light. Join the Hyperboreans. Become a HyperHuman. Only the highest, only the noblest, only the most courageous are called. A new dawn is coming… the birth of Hyperreason. It’s time to enter HYPERREALITY.

Use the epic God Series – the most complex and comprehensive series of books about the ultimate nature of existence ever written – to gain a completely new understanding of yourself and the universe. The contents of this series are available nowhere else. You can search the internet all you like and not find anyone else teaching this material. It has never before been made public. It is strictly intended for the special people who are becoming their true selves, who are undergoing their Metamorphosis. Are you one of them? The others do not have a prayer of making sense of this work. In fact, they will hate it, protest against it, fight it, and resist it in every way they can. Such is the nature of the Endarkened Ones. Schopenhauer said, “All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.” The Special Ones are those who knew it was self-evident at stage zero, then fought for it against all the slings and arrows of their enemies, the distinctly Unspecial Ones.

Only the highest humans can play the God Game. It is forbidden to everyone else. They are condemned to play the Devil Game. They will never escape from Cimmeria.”

 

https://www.amazon.com/Michael-Faust/e/B004LXBBUA/ref=sr_tc_2_0?qid=1487075276&sr=1-2-ent

 

“Why aren’t you getting what you want in life? What is holding you back? We know why you came here to this exact page. We know you have been searching so hard and for so long. You’re looking for the Answer. Not any old answer. The Answer that only special people can find and understand. We know because we were once looking for exactly the same thing. We are your predecessors.

When people find us, we tell them they weren’t really looking for us at all. They were looking for themselves. Most people have lost themselves on the long road. They have gone down the wrong highways. They have taken the wrong turnings. They have found themselves stuck in dead ends. No one has helped. Where are the Pathfinders? Who knows the way? Who holds the bright torch that lights the path? Who are the Illuminators?

Plato said that Ignorance is the root of all evil. Knowledge, true knowledge, brings the end of fear, the end of failure. It showers you with gifts. It brings everything that is good and virtuous.

Uncover your real personality. Show the world your true self. Organize your life more effectively. Become more goal oriented. Achieve your ambitions. Be the success you always intended to be. Understand your Subconscious Mind. Load your Hero Program, and find yourself transformed. Those who have mastered the Hero Program are qualified to move on to the next, higher stage, the ultimate state where they can attempt to load the God Program. Find the God within you. It has been there all along, but, like the butterfly, it has to find its way out of something earthbound that bears no resemblance to it.

Plato said, “Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something.” Listen to the wise people and become wise too. Never listen to the foolish or you will become as foolish as they are. The quickest way to fail is to emulate failure. Don’t let mediocrities drag you down. Jack Kerouac said, “Great things are not accomplished by those who yield to trends and fads and popular opinion.” If you are a special person, you are not the yielding type.

You want to perform at the maximum level. You want to excel. You want to develop energy, enterprise and self confidence. You want to understand and utilize the knowledge of ultimate reality. You want to reduce problems to their simplest form (reduction), and combine old ideas to develop new ones (synthesis). You want to concentrate more attentively and strengthen your will to power. You want to harness the power of suggestion and self-suggestion. You want to find and develop your life’s purpose. You want to know the First Principles of existence. What is your purpose? What is your aim? What do you want to achieve? Release your imagination and originality. Pursue the Truth because the truth will set you free.

This is not a rehearsal. This is not a drill. This is your life. You are obligated to make the most of it.

The Paradigm Shift is coming. Humanity is about to enter its divine phase. Join the Illuminist Revolution. Join the Hyperboreans. Witness the birth of HYPERREASON. Enter HYPERREALITY.”