Illuminati – feit of fabel? (Deel 2)

Er bestaat een deel van de wereldgeschiedenis waar 99,99% van de mensen geen weet van heeft. Een verloren geschiedenis die niet in onze geschiedenisboeken staat. Er wordt gezegd dat de geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars. Maar wat gebeurt er met de verliezers? Hun versie van de gebeurtenissen gaat deels of geheel verloren in de verhalen van de overwinnaars en daarmee worden de verliezers gereduceerd tot slechts een voetnoot in de geschiedenisboeken. Vaak is er over hen niet meer bekend dan de lasterverhalen die de overwinnaars als waarheden presenteren. De geschiedenis bewaart liever geen getuigenissen van de verliezers.

 

Deze verloren geschiedenis gaat niet over oorlogen tussen landen of grote veldslagen tussen koninkrijken. Het gaat om de eeuwige strijd tussen de machtigen tegen de machtelozen, insiders versus buitenstaanders, onderdrukkers en onderdrukten, tussen zij die alles hebben en zij die niets hebben, de elite versus het plebs, de gevestigde orde versus het gewone volk.

 

In vrijwel alle gevallen is het de gevestigde orde die zegeviert en het volk dat het onderspit delft. Meer dan eens werden rebellen, opstandelingen, minderheden, verzetsleden, vrijheidsstrijders, zij die een alternatief leven leiden of anti-establishment waren, vervolgd en vermoord. Zij werden beschouwd als gek en gevaarlijk (tegenwoordig vaak verward genoemd) en hun bloedige lot werd als voorbeeld gesteld voor iedereen die zich tegen de elite durfde te verzetten.

 

Zo is het ook de leden van de historische Illuminati vergaan. In tegenstelling tot wat honderden websites beweren, is de Illuminati een oude mystieke orde die al duizenden jaren bestaat, en nog steeds. Zoals we in deel 1 al schreven, hebben de historische Illuminati en de heersende elite absoluut níets gemeen maar zijn juist al eeuwenlang elkaars gezworen vijanden.

 

illuminati_logos

 

In de hedendaagse mythologie worden de Illuminati afgeschilderd als de marionettenspelers achter de gevestigde orde die alle touwtjes in handen hebben en streven naar een New World Order. De waarheid is juist het tegenover gestelde. De Illuminati hebben door de hele geschiedenis heen altijd het verzet geleid tegen tirannieke regimes en monarchieën. Een enkele keer leek een overwinning op handen, maar veelal eindigden hun revoluties in een bloedige nederlaag. Ze hebben talloze pogingen ondernomen om het establishment te infiltreren, volkopstanden aangewakkerd, intellectuele en religieuze debatten gevoerd en op tal van andere manieren geprobeerd het gezag van de regerende machten te ondermijnen.

 

De meeste pogingen eindigden in een nederlaag, waarbij de elite ongeschonden of juist sterker en machtiger uit de strijd kwam. Maar zij hebben nooit opgegeven en zullen blijven strijden totdat de elite definitief van het toneel is verdwenen. Daarom hebben de Illuminati besloten om (een deel van) hun geschiedenis en kennis openbaar te maken, in de hoop een kentering teweeg te brengen. Niet alleen een politieke kentering, maar een kentering in onze menselijke evolutie. Een kentering die noodzakelijk is om de elite omver te werpen en alle samenlevingen ter wereld een harde “reset” of herstart te geven, gebaseerd op een compleet nieuwe vorm van politiek bedrijven, een compleet nieuw economisch systeem en een nieuw soort samenleving.

 

french_revolution

 

De Illuminati zijn altijd voorvechters geweest van een meritocratisch besturingssysteem. Kijk naar de wereld om je heen, kijk naar je eigen leven en vraag je af of dit de wereld is waarin we onze (klein)kinderen willen laten opgroeien. Mensen zijn slechts nummers in een database. Baby’s worden geboren met een fictieve schuld van tienduizenden euro’s. De katholieke erfzonde en boetedoening hebben in deze tijd plaatsgemaakt voor een andere vorm van schuld en boetedoening; een financiële schuld die terugbetaalt dient te worden door een leven lang hard te werken. De kerken kunnen niet anders dan jaloers zijn op deze briljante list. Bewust gecreëerde staatsschulden, die onze nazaten allemaal zullen moeten afbetalen in de vorm van (bijna) levenslange arbeid.

 

Welvaartsniveaus zullen steeds meer gelijkgetrokken worden en de kloof tussen arm en rijk zal alsmaar groter worden (gemaakt). Aandacht voor het individu is tot een minimum gereduceerd. We dienen allemaal te conformeren aan het systeem dat door anderen is opgezet. Een systeem dat verzonnen is om ons de illusie van vrije keuzes te geven, de illusie dat we door te stemmen op een politieke partij op een eerlijke manier onze nationale koers kunnen bepalen, terwijl we diep van binnen allemaal weten dat de wereld bij elkaar gehouden wordt door leugens.

 

Al vanaf het prilste begin keren de Illuminati zich tegen monarchieën, autocratieën, dictaturen, oligarchieën en zelfs democratieën. Een democratisch gekozen regering, een regering door het volk en voor het volk, is niets anders dan een vermomde oligarchie; een kleine groep elitaire beleidsmakers en lobbyisten die puur vanuit eigenbelang handelt en er alles aan zal doen om mensen in de veronderstelling te houden dat hun stem er werkelijk toe doet. Verkiezing na verkiezing trappen dezelfde mensen er steeds weer in. Mooie praatjes, veel retoriek, valse beloften, leugens, gemanipuleerde cijfers, verkapte propaganda in kranten en praatprogramma’s, achterkamertjespolitiek, vriendjespolitiek, nep-nieuws, enz.

 

Democratie, in werkelijkheid, is geen regering door het volk en voor het volk, maar door de elite en voor de elite. Democratie is vandaag de dag het geperfectioneerde instrument van de Oude Wereld Orde.

 

De Illuminati hebben door de geschiedenis heen meerdere malen getracht hun politieke systeem te verwezenlijken door middel van onder andere Vrijmetselaarsloges. Vrijmetselaars waren aanvankelijk getalenteerde, intelligente, wijze en goed opgeleide individuen die bewezen hadden niet gecorrumpeerd te worden door regerende adel, de katholieke kerk of onderdrukkende regimes. Gedurende een zekere periode voldeed de Vrijmetselarij aan haar verwachtingen en de oprichting van de Amerikaanse natie was hun grootste succes.

 

foundingfathers

 

De grondleggers van de Verenigde Staten, de Founding Fathers, waren allemaal intelligente integere Vrijmetselaars. Helaas ging het tijdens de Amerikaanse revolutie dramatisch mis en werd de Amerikaanse droom de nachtmerrie waaruit we vandaag de dag nog steeds niet zijn ontwaakt. In vrij korte tijd werd de Vrijmetselarij geïnfiltreerd en uiteindelijk overgenomen door aanhangers van de Oude Wereld Orde, de elite. Vandaag de dag zien de Illuminatie de (Zionistische) Vrijmetselarij dan ook als hun grootste vijand.

 

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad. – George Orwell

 

De Illuminati hebben zich gedurende hun bestaan altijd bezig gehouden met het vergaren van Kennis oftewel: Logos.

 

“Het Griekse woord Logos is een woord met verschillende betekenissen, waaronder ‘rede’, ‘principe’, ‘leerstelling’ of ‘logica’. Logos wordt ook gebruikt om de menselijke kennis en inherente orde van het universum te kenschetsen, een wetmatigheid die in het gehele universum aanwezig is. Voor Socrates, Plato en Aristoteles betekende logos het vermogen van de menselijke rede en de kennis die de mensen van de wereld en elkaar bezitten. De Stoïcijnen verstonden onder logos de levenskracht van het universum. Logos symboliseert het principe van oorzakelijkheden die de natuur als het ware bestuurt.” Bron: Wikipedia

 

pythagoras_2

 

De geschiedenis van de Illuminati gaat terug tot in de tijd van Pythagoras, die in zekere zin de grondlegger was van deze mystieke orde. Vandaar dat de historische Illuminati zichzelf ook wel de Pythagoreaanse Illuminati noemen. Door de eeuwen heen hebben zij hun eigen “religie” ontwikkeld. De enige religie die zich baseert op rationaliteit en kennis en niet op zogenaamde openbaringen of oude verhalen in stoffige door mensenhanden geschreven boeken.

 

Hun religie gaat over wéten en niet over geloven of dénken te weten. Hun religie heeft absoluut niets met het Abrahamisme te maken; een achterlijk geloof dat enkel is gebaseerd op verhalen, parabels, mythes, legendes, geloof, bijgeloof en zogenaamde “heilige openbaringen”. Het wordt tijd dat mensen inzien dat zowel het Christendom, Judaisme en de Islam 100% vals zijn en al duizenden jaren de mensheid gevangen houdt in een fantasiewereld waarin we alleen maar bezig zijn elkaar te vernietigen! Hoe kunnen we ooit een vreedzame samenleving creëren als we onszelf niet begrijpen, onze eigen geschiedenis niet kennen en als we blijven vasthouden aan oude achterlijke geloofssystemen die eeuwen geleden al volledig zijn ontkracht?

 

Illuminism (vrij vertaald: verlichting), is volgens de Illuminati de enige ware “religie”. Een religie die absoluut niets met “geloven” te maken heeft maar met pure kennis, wetenschap en wiskunde. Hun zelfbenoemde religie verbindt wetenschap en wiskunde met filosofie, psychologie, religie en dat wat we het paranormale noemen.

 

illuminism-1

 

Helaas is de waarheid niet aan iedereen besteed. De waarheid kan alleen gevonden worden in kennis en logica, niet in geloof of een achterlijke godsdienst. Maar ook de huidige wetenschap kan gezien worden als een blind geloof; een halsstarrig geloof in zielloze materie of een universum dat zogenaamd uit het “niets” is ontstaan, zonder een uitleg te kunnen geven wat “niets” dan is. De Illuminati zijn de eersten die een “Theorie van Alles” presenteren. Een Grand Unified Theory of Everything oftewel een unificatietheorie. Een niet eerder geformuleerde theorie die verschillende fundamentele natuurkundige theorieën met elkaar verenigt en de grote vraagstukken die de mensheid al duizenden jaren bezighoudt, beantwoord.

 

Alle atheïsten, agnosten, sceptici en cynici zullen zich hierin thuisvoelen. Mensen die liever blijven geloven in een sadistische wraakzuchtige “God”, een gewelddadige en pedofiele profeet of een hemelse “Verlosser”, die kunnen hier beter wegblijven. Ook mensen die liever 5 keer per dag bidden of mediteren in de hoop ooit Verlicht te worden, hebben hier niets te zoeken. Het vergaren van kennis en waarheid vergt discipline, iets waar het de meeste mensen aan ontbreekt. Mensen lezen liever alleen de kop van een krantenbericht en denken dan de hele inhoud te kennen. Ze lezen een tweet van 140 tekens en denken dan de wijsheid in pacht te hebben. Luie mensen hebben hier ook niets te zoeken.

 

De historische Illuminati, of beter gezegd de Pythagoreaanse Illuminati zijn de gezworen vijanden van het Abrahamisme; de drie meest verwerpelijke door mensen verzonnen religies. De boeken en artikelen die zij hebben gepubliceerd kunnen beschouwd worden als “samizdat” en “agitprop” publicaties. Dit zijn Russische termen voor clandestiene literatuur die vanwege hun controversiële of kritische inhoud niet officieel uitgegeven mocht worden, en bedoeld waren om politieke acties te inspireren. Hun boeken vormen de basis voor de meest vrije, rechtvaardige en intelligente samenleving denkbaar. Hun boeken vormen een synthese van de meest logische, natuurlijke en morele inzichten die ‘s werelds meest briljante geesten door de geschiedenis heen hebben opgetekend. Iedereen die zich in de boeken verdiept zal uiteindelijk tot dezelfde conclusie komen.

 

De boeken die zij hebben gepubliceerd zijn niet gecensureerd door een politiek-correcte uitgever en niet uitgegeven door een of ander mediahuis dat hun boeken in grote oplagen hoopt te verkopen. Als je een mooi boek voor op de salontafel wilt, dan zijn deze boeken absoluut niet voor jou geschikt. Als je daarentegen geïnteresseerd bent in de waarheid en bereid bent om je huidige geloof of je huidige wereldbeeld op de proef te stellen, dan zijn deze boeken een absolute MUST!

 

Met hun kennis willen ze niet alleen de mensheid een stap in de goede richting wijzen, maar tevens hun naam zuiveren. Een naam die met name dat afgelopen 20 jaar, sinds de opkomst van het internet, door talloze websites in verband is gebracht met de heersende elite. Iedereen die zich tegen de elite wenst te keren of een politieke revolutie wil ontketenen maar geen idee heeft hoe, raden wij aan om hun boeken te lezen en te delen.

 

In de komende artikelen zullen wij hun boeken hier introduceren. Alle artikelen op deze website zijn in min of meerdere mate gebaseerd op hun gedachtegoed, hoewel het hier slechts een minieme fractie van hun materiaal betreft. Als onze artikelen je aanspreken, dan vragen we enkel om ze zoveel mogelijk te delen. Hoe meer mensen inzien dat we als mensheid compleet misleid zijn, hoe groter de kans dat we vroeg of laat het tipping point bereiken waarop we ons niet langer laten domineren en controleren. Dát is het punt waarop het einde van de elite ingeluid zal worden en we gezamenlijk aan een nieuwe samenleving kunnen bouwen.