Illuminati – feit of fabel? (Deel 1)

Een snelle zoekopdracht naar het woord “Illuminati” levert op Google zo’n 47 miljoen zoekresultaten op. Met zoveel beschikbare informatie weet je dat een groot deel hiervan uit knip- en plakwerk bestaat waarbij de originele bron zelden of nooit vermeld wordt. Volgens het merendeel van deze websites en Youtube kanalen zijn de Illuminati een duistere of zelfs Satanische sekte of organisatie, bestaande uit tientallen kopstukken uit de Amerikaanse regering, multinationals, showbizz en koningshuizen. De Illuminati zou bestaan uit een groep machtige mensen die samen een schaduwregering vormen en de werkelijke (wereld)macht in handen heeft.

 

illuminati2

 

Op al deze sites (door de MSM ook wel complot- of samenzweringssites genoemd) worden de Illuminati vaak in één zin met Bilderbergconferenties, Vrijmetselaars, Zionisten, Adam Weishaupt, Albert Pike, Chemtrails of een Nieuwe Wereld Orde (NWO) genoemd. Het grootste probleem waar alle complotaanhangers (beter gezegd: waarheidszoekers) tegenaan lopen, is dat al deze websites pretenderen de enige echte waarheid te verkondigen, vergelijkbaar met een vorm van religieus fanatisme.

 

Gezamenlijk publiceren deze websites honderden artikelen en blogs per dag over deze verneemde Illuminati en hun snode plannen, alsof zij de elite persoonlijk kennen en persoonlijk door ze op de hoogte gehouden worden van elke volgende stap richting een NWO. En miljoenen bezoekers nemen deze beweringen klakkeloos over, hoe absurd of vergezocht deze beweringen soms ook zijn.

 

Illuminati versus Elite

Illuminati betekent letterlijk “de verlichten” en verwijst naar een mysterieuze, mystieke of occulte orde die zoekt naar persoonlijke Verlichting of een diepere universele Waarheid. Maar in hoeverre kan er sprake zijn van “verlichting” als de modus operandi van de elite gekenmerkt wordt door uitputting en vernietiging van onze aarde en het milieu, het uitbuiten en onderdrukken van de mensheid en het doelbewust uitspelen van de drie grote religies? In zijn ware betekenis is elite de titel Illuminati dus absoluut niet waardig!

 

Wij zijn de laatsten die zullen ontkennen dat er iets als een elite of schaduwregering bestaat – een groep van zo’n 6000 individuen waaronder de rijkste en meest invloedrijke families op aarde. Wij ontkennen evenmin dat deze elite haar macht tot in alle uithoeken van de wereld wil uitbreiden en er alles aan zal doen om deze macht tot in lengte van dagen te behouden. Wij zullen evenmin ontkennen dat het uiteindelijke doel van deze elite één totalitaire wereldregering is: een New World Order.

 

Wat wij wél ontkennen, is dat deze elite terecht de naam Illuminati is toegekend. De historische Illuminati hebben absoluut níets met de elite van doen. Integendeel, van oudsher zijn de Illuminati altijd fel tegenstander geweest van de elite van weleer: koningen en adellijken. Ook zijn de historische Illuminati eeuwenlang de aartsvijand geweest van de Katholieke kerk. Door de hele geschiedenis heen zijn de Illuminati in een strijd verwikkeld geweest met het Abrahamisme omdat zij weten dat deze drie religies vals zijn, omdat zij zelf getuige zijn geweest van de totstandkoming.

 

Eeuwenlang heeft de historische Illuminati zich schuilgehouden om zichzelf tegen uitroeiing te beschermen en hun kennis veilig te stellen. Door de eeuwen heen zijn verschillende leden en groeperingen binnen de Illuminati direct of indirect betrokken geweest bij meerdere historische keerpunten in onze geschiedenis, maar zij hebben ook veel tegenslagen gekend. Met komst van het internet is de naam Illuminati weer aan de oppervlakte gekomen, maar helaas niet in zijn ware betekenis. De elite maakt dankbaar gebruik van de duizenden websites die beweren dat de Illuminati een kwaadaardige sekte is die door middel van oorlogen en bloedoffers, globalisme en kapitalisme een Nieuwe Wereld Orde in het leven willen roepen. Maar niets is minder waar.

 

Het is een feit dat er iets als een elite bestaat die totale werelddominantie nastreeft, maar dat het hier om de historische Illuminati gaat, is een fabel!

 

Wij hebben niet de arrogantie om te denken dat wij op onze website de naam Illuminati van haar smet kunnen ontdoen. Miljoenen mensen hebben zichzelf ervan laten overtuigen dat de Illuminati en de Elite één en dezelfde groep mensen is. Het is niet aan ons om mensen ervan te overtuigen dat dit absoluut níet het geval is. Net zoals een streng gelovige onmogelijk zijn geloof of religie kan loslaten, zo zullen miljoenen “complotdenkers” niet in staat zijn om hun theorieën los te laten. Het enige wat wij kunnen doen, is mensen confronteren met het feit dat de historische Illuminati nog steeds bestaan en dat zij de tijd rijp achten om hun kennis met de mensheid te delen.

 

Een nieuwe Revolutie

Precies 9 jaar geleden (januari 2008) hebben drie leden van de Illuminati de opdracht gekregen om (een deel van) hun kennis toegankelijk te maken voor het grote publiek, in de hoop dat verspreiding van hun kennis en gedachtegoed tot een nieuwe en noodzakelijke revolutie tegen de gevestigde orde -de elite- zou leiden.

 

De artikelen die deze drie anonieme ingewijden op hun website hebben geplaatst omvatten een schat aan filosofische, psychologische, Gnostieke, religieuze, geschiedkundige, politieke, wetenschappelijke, wiskundige, esoterische en “paranormale” kennis, die in deze vorm en hoeveelheid nergens anders op het internet te vinden is. De leer van de Illuminati draait niet om geloof, niet om bidden, niet om “Verlossing van het Kwade”, niet om zonde en niet om “God’s onvoorwaardelijke Liefde”. Maar evenmin om zielloze, materialistische en empirische wetenschap. De leer van de Illuminati draait om wéten, niet om geloven. Alleen ware kennis en ware wetenschap kunnen de antwoorden geven die nodig zijn om de vijand, de elite, te kunnen verslaan en de wereld te kunnen veranderen.

 

De Illuminatie vragen niets meer of minder dan hun informatie te lezen en open te staan voor nieuwe inzichten, voor een nieuw wereldbeeld en voor een andere kijk op onze geschiedenis. Neem niets zonder meer aan, wees kritisch, stel jezelf vragen, laat de teksten op je inwerken en trek daarna pas je eigen conclusies.

 

Al snel werd de informatie die zij op hun website publiceerden door meerdere mensen gekopieerd en voor allerlei zelfzuchtige, kwaadwillende en zelfs commerciële doeleinden misbruikt. Om verder misbruik te voorkomen en auteursrecht te laten gelden, hebben zij uiteindelijk besloten om hun artikelen te bundelen en in (digitale) boekvorm te publiceren. Op dit moment hebben zij ruim 80(!) Engelstalige boeken gepubliceerd met hierin alle kennis en informatie die beschikbaar is voor een 7e-graads Illuminatus. (Ter informatie; binnen de Orde van de Illuminati kent men 10 graden).

 

De Illuminati bieden ons een kans om onze zelf- en mensenkennis te verrijken, een kans om de aloude machtsstructuren van onze samenleving te begrijpen, een kans om de grote geheimen van het leven en het universum te begrijpen en een kans om met al deze hernieuwde kennis en inzichten onze slavenmaatschappij te transformeren in een wereld die we diep van binnen allemaal wensen. Hun inzichten geven ons de blauwdruk voor een nieuwe rechtvaardige wereld.

 

Nederlanders United!

Precies 5 jaar geleden (januari 2012) zijn wij een Nederlandse website gestart om het politieke gedachtegoed dat de drie leden van de Illuminati hebben gepubliceerd, in het Nederlands te promoten; een Meritocratische republiek (niet te verwarren met de gangbare definitie van meritocratie). Op deze site hebben wij in een serie artikelen de essentie van een Meritocratie uiteengezet. Helaas werd deze website bijna twee jaar geleden door onbekende hackers offline gehaald en verwijderd. De reden hiervoor laat zich raden.

 

De Engelstalige website die de drie leden van de Illuminatie hebben opgezet is inmiddels op zwart gezet. Na zo’n 4000 pagina’s online gepubliceerd te hebben bleef de gehoopte revolutie uit en heeft men besloten om hun online communicatiekanaal op te heffen. Mensen bleken niet in staat om zich te organiseren, waren te lui om te lezen, te stom om te begrijpen of gewoon té verslaafd aan hun eigen gemakzuchtige zinloze leventje met hun mobieltjes, junkfood en geestdodende TV-programma’s, om überhaupt in opstand te wíllen komen.

 

De Nederlanders United! site is een nieuwe poging om mensen kennis te laten maken met de enorme hoeveelheid kennis en inzichten die de historische Illuminati door de eeuwen heen hebben verzameld. De artikelen die reeds op onze site staan weerspiegelen slechts een fractie van het hele gedachtegoed, dat zoals gezegd meer dan 80 boeken beslaat.

 

De komende tijd zullen wij artikelen blijven plaatsen die gebaseerd zijn op, of geïnspireerd zijn door deze boeken. Wij hopen dat mensen zullen inzien dat de historische Illuminati en de heersende elite absoluut níets gemeen hebben maar juist elkaars gezworen vijanden zijn. Wij hopen dat mensen zullen inzien dat de Illuminati inderdaad een Nieuwe Wereld Orde hopen voort te brengen, maar zeer zeker níet de totalitaire wereldorde die de elite al enkele eeuwenlang nastreeft. De Illuminati zijn uit op een totale vernietiging van de elite en hun valse onderdrukkende religies, zodat de weg vrij is naar een nieuwe samenleving waarin maximale vrijheid voor elk individu centraal staat. Wordt vervolgd…