Religie (is) voor dummies

Als we oprecht streven naar een betere wereld, een wereld waarin de macht en de hemelsbrede rijkdom van de aardse elite weer in handen van de rechtmatige eigenaars komt (de hele wereldbevolking), dan ontkomen we niet aan het onderwerp “religie”. De elite en religies zijn door de hele geschiedenis heen een uiterst dodelijke combinatie gebleken. Al duizenden jaren worden religies gebruikt om hele volkeren te onderdrukken, manipuleren en controleren.

 

Door de eeuwen zijn religies en de elite dusdanig met elkaar verstrengeld geraakt, dat religie is verworden tot een instrument van de elite om mensen te domineren. Dit geldt niet alleen voor het Christendom, maar evengoed voor het Judaïsme (Jodendom) en vandaag de dag met name voor de Islam. We ontkomen er daarom niet aan om behalve de elite zelf, ook de drie grote religies als geloofssysteem te bekritiseren en zelfs verwerpen. Dit zal ons niet lukken zonder dat tere mensen zich gekwetst zullen voelen, maar dit is wel de enige en meest noodzakelijke stap die we als mensheid zullen moeten nemen indien we ooit met 7 miljard mensen vreedzaam op één aarde willen samenleving.

religionfordummies

 

Blind geloof staat gelijk aan onwetendheid, en zelfs domheid. Bestaat er een gezonde rationele grens aan wat iemand bereid is te geloven? De moderne volgelingen van Abraham (alle Joden, Christenen en Moslims dus) hebben bewezen dat geen enkel geloof idioot genoeg kan zijn om te geloven. Hoe absurder het geloof, des te sterker klampen mensen zich eraan vast. Ze zien het als een “test” – alleen de meest toegewijde volgeling kan het onmogelijke geloven. En hoe moeilijker het is om te geloven, des te “heiliger” en meer toegewijd je zal moeten zijn om het te blijven geloven.

 

Als je in staat bent om het onmogelijk te geloven, dan bewijs je aan “God/Allah” dat je zuiver van hart en volledig toegewijd bent, en dat Hij je persoonlijk zal onthalen om plaats te nemen aan de voet van zijn hemelse troon als één van zijn meest geliefde onderdanen. God/Allah zal je toewijding en je onwankelbare geloof rijkelijk belonen met de fantastische plek in het paradijs.

 

Het is deze achterlijke “belofte” die mensen tot martelaars maakt – zij die vol overgave bereid zijn om anderen te vermoorden, inclusief zichzelf, om hun God de kracht van hun geloof en blinde gehoorzaamheid te demonstreren. Deze mensen denken werkelijk dat ze heiliger dan heilig zijn. Geen enkel rationeel mens zal eraan twijfelen dat martelaars niets anders zijn dan gestoorde psychopaten die in een gekkenhuis thuishoren waar ze anderen en zichzelf geen kwaad kunnen doen. Dit is wat “geloof” met mensen kan doen; in een mum van tijd kan het mensen (die allemaal “blanco” ter wereld zijn gekomen en later evengoed Nobelprijswinnaar voor de Vrede hadden kunnen worden) aanzetten tot de meest afschuwelijke wreedheden.

jihad-women-with-niqab

 

De Inquisitie, de Kruistochten en Jihad, heksenverbranding, slavernij, genocide, vervolging, het uitroeien van ongelovigen, massa-slachtingen, verkrachtingen, kindermisbruik, “martelaarschap”,… dit zijn de met bloed doordrenkte erfenissen van blind, irrationeel geloof. Het briljante aan “geloven” is dat het diep van binnen weet dat het absolute waanzin is, maar dat het deze waanzin weet om te zetten in kracht. Geloof vertelt je dat als je “twijfelt aan de absurde dogma’s en beloften, je geen uitverkorene bent. Naast God is er alleen plaats voor diegenen die bereid zijn het ongelofelijke te geloven. Alleen zij zijn goed genoeg; alleen zij zijn de ware gelovigen. Alle anderen zijn zwak en verdienen geen plaats in het paradijs”.

 

In ons vorige artikel hebben we het sadistische verhaal van Abraham al aangehaald. Yahweh/Jehova/Allah eiste van Abraham/Ibrahim dat hij zijn eigen zoon zou opofferen. Dat is zonder twijfel de meest sadistische, perverse, wrede en onmenselijke eis die iemand óóit zou kunnen stellen. Maar blijkbaar niet voor “god”. Elke gezonde en rationele vader of moeder zou een dergelijke eis direct verwerpen en liever zijn eigen leven nemen dan dat van zijn eigen jonge kind. Behalve de slaafse Abraham. Abraham was zonder enig weerwoord bereid zijn eigen zoon de keel door te snijden en verbranden, vanwege de stem van “god” in zijn hoofd. We kunnen niet genoeg benadrukken dat deze ene handeling het begin en tevens de kern is van het Jodendom, Christendom en Islam. Als íemand een plek in de hel verdient, dan is het Abraham wel, voor het feit dat hij gewetenloos bereid was om zijn eigen kind te slachten.

 

Iedereen die zichzelf een gelovige noemt of zichzelf een toegewijde Jood, Christen of Moslim vindt, vereert en verheerlijkt zowel een man die bereid was zijn eigen zoon te vermoorden, als een sadistische “god” die totale onderdanigheid en gehoorzaamheid eist. Welk zinnig mens zou ooit door z’n knieën gaan voor zo’n duivels monster?! Geen wonder dat er zoveel geweld en ellende is in deze wereld; het zit in hun Abrahamistische DNA!

 

Het is ook geen wonder dat zoveel katholieke priesters (en zusters), kinderverkrachters en -misbruikers zijn. Ze genieten ervan om zelf voor god te spelen en hun macht over jonge onschuldige kinderen uit te oefenen, net als Abraham. Abraham toonde geen greintje compassie voor zijn eigen kind. Het gevoel en de angst van zijn kind interesseerde hem niets. Het enige wat hem interesseerde was zijn totale overgave en toewijding aan God. Alle ouders die God, Jehova of Allah vereren, verklaren daarmee indirect dat hun kinderen misbaar zijn, net zo misbaar en onbelangrijk als Isaac voor Abraham was. Dít is de kern van de drie Abrahamistische religies.

 

Laat je niet wijsmaken dat Islam (of het Judaïsme of zelfs het Christendom) een religie van vrede is. Absolute gehoorzaamheid, dát is de kern van de drie religies! Er bestaat geen liefdevolle God in de wereld van het Abrahamisme, enkel een “Duivel” die van deze wereld een levende hel heeft gemaakt.

in-the-name-of-allah

 

Stel je het verhaal van Abraham eens voor vanuit de ogen van zijn zoon: “Mijn eigen vader bond mij vast en wilde mij met een mes doden omdat God hem dit had opgedragen via een stem in zijn hoofd. Ik weet niet of mijn vader ziek in zijn hoofd is of dat hij meer van God houdt dan van mij. Maar nu haat ik mijn vader en ik ben bang voor hem. Ik kan hem nooit meer vertrouwen, laat staan van hem houden. Ik háát God. Alleen een monster als Satan zou zoiets opdragen”.

 

Isaac zal waarschijnlijk de rest van zijn leven getraumatiseerd geweest zijn. Het verhaal van Abraham omschrijft de ergste vorm van kindermishandeling. Het gevoel van het kind en zijn rechten worden compleet genegeerd in het verhaal. Het enige dat telt is de blinde gehoorzaamheid aan God. Dít is de kern van zowel de Bijbel als de Koran. Alle verhalen eromheen (hoewel soms nog veel gruwelijker), zijn slechts doorborduursels op het kernthema. Hebben we ooit een Jood, Christen of Moslim het verhaal van Abraham zien of horen verwerpen? NOOIT! Deze mensen hebben geen enkel benul van goed of kwaad; alleen maar blindelings naleven van dogma’s, regeltjes en verzen.

 

Wetenschap, atheïsme en gnostiek zijn de tegenhangers van blind geloof. Hoeveel leed had de wereld bespaard gebleven als de aanhangers van Abraham intelligent genoeg waren geweest om hun geloof in twijfel te trekken?

 

Geloof, juist omdat het over geen enkele rationele basis beschikt, geeft aanleiding tot irrationele hysterie. Heb je ooit een Abrahamist ontmoet en gesproken zonder dat je zijn gezonde denkvermogens in twijfel bracht, zodra hij begon te vertellen over de onzin waar hij in gelooft? Maarten Luther zei: “De rede is de hoer van de Duivel”. Wie zijn verstand gebruikt, is dus op weg zijn geloof te verliezen. Luther, de grondlegger van het Protestantisme, was nog zo’n Abrahamistische psychopaat en ook één van de meest gestoorde figuren uit de geschiedenis. Zijn starre en duistere religie is slechts een afspiegeling van zijn eigen zieke geest. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat zoveel mensen het pad van deze gek gevolgd zijn, net zoals dat van Johannes Calvijn. Helaas is het Lutherse en Calvijnse gif nog steeds in Nederlandse bloed aanwezig, maar juist op het moment dat het schadelijke effect begint te verdwijnen, wordt ons land doelbewust geïnjecteerd met een nieuw en vele malen gevaarlijker gif: de Islam.

 

Er is maar één manier om verdere besmetting van dit gif te voorkomen. En dat is door religies PER DIRECT te verbieden in klaslokalen. De enige manier om verdere Islamisering van ons land te voorkomen en te voorkomen dat ons land weer terugvalt in de donkere barbaarse middeleeuwen, is het afbinden van de slagaderen waar het gif is binnengekomen.

religion_hurts

 

STOP met het financieren van religieuze scholen en instellingen, en zorg als overheid ervoor dat kinderen in complete vrijheid van denken kunnen opgroeien.

 

Alleen door religieuze indoctrinatie bij kinderen een keiharde halt toe te roepen, kunnen we binnen 1 of 2 generaties weer een gezonde rationele samenleving zijn. Iedereen zou zijn leven als atheïst of agnosticus moeten beginnen, volledig vrij van religieuze hersenspoeling. Ieder mens zou gedurende zijn leven zijn eigen spirituele weg moeten bewandelen en zijn eigen vorm van zingeving ontdekken. Dít is het meest belangrijke aspect en absolute basisvoorwaarde van een gezonde, welvarende samenleving. Stem daarom alleen op een politieke partij die zich keihard uit durft te spreken tegen deze drie wrede religies!