Religie – het ultieme wapen van de elite

Als we oprecht streven naar een betere wereld, een wereld waarin de macht en de hemelsbrede rijkdom van de aardse elite weer in handen van de rechtmatige eigenaars komt (de hele wereldbevolking), dan ontkomen we niet aan het onderwerp “religie”. De elite en religies zijn door de hele geschiedenis heen een uiterst dodelijke combinatie gebleken. Al duizenden jaren worden religies gebruikt om hele volkeren te onderdrukken, manipuleren en controleren. De elite bestaat namelijk niet enkel uit oligarchen, koningen en adel, politici, mediamagnaten, CEO’s en andere sociopaten, maar ook uit vooraanstaande religieuze leiders.

 

Het Vaticaan heeft eeuwenlang een miljardenvermogen opgebouwd over de ruggen van miljoenen goedgelovige Christenen. We vinden bijna nergens zoveel kunstschatten bij elkaar als in Vaticaanstad. Zogenaamde Heilige oorlogen waren (en zijn dit nog steeds) veelal verkapte politieke machtsoorlogen, gestart of gesteund door de elite om haar grenzeloze honger naar macht te vergroten. Er zijn talloze indicatoren dat de huidige IS aanvallen en terroristische aanslagen eerder een politiek motief dan een religieus motief hebben. Ook de kruistochten waren niet strikt religieus, maar eerder militaire operaties bedoeld ter uitbreiding van de macht van de Katholieke kerk.

 

wealth-vatican-religion-1399884376

Door de eeuwen zijn religies en de elite dusdanig met elkaar verstrengeld geraakt, dat religie is verworden tot een instrument van de elite om mensen te domineren. Dit geldt niet alleen voor het Christendom, maar evengoed voor het Judaïsme (Jodendom) en de Islam. We ontkomen er daarom niet aan om behalve de elite zelf, ook de drie grote religies als geloofssysteem te bekritiseren en zelfs verwerpen. Dit zal ons niet lukken zonder dat tere mensen zich gekwetst zullen voelen, maar dit is wel de enige en meest noodzakelijke stap die we als mensheid zullen moeten nemen indien we ooit met 7 miljard mensen vreedzaam op één aarde willen samenleving.

 

Religie zou bedoeld zijn om de mensheid in contact te brengen met het goddelijke – met God, Allah, onze Vader, een hogere macht, of zou moeten leiden tot een sublieme ervaring die het menselijk bewustzijn overstijgt. Religie zou inspiratie moeten geven, hoop en vreugde en zou ons leven betekenis moeten geven. Religie zou nooit geassocieerd moeten worden met hebzucht, geweld, haat, verdeeldheid, intolerantie, egoïsme en dominantie. Maar toch, als we kijken naar onze geschiedenis dan blijken religies al duizenden jaren een spoor van oorlogen en verschrikkingen te hebben achtergelaten. Hoe kan de realiteit van religies zo anders zijn dan waar ze voor zouden staan?

 

Religie, beoordeeld op de gevolgen die het tot op heden voor de mensheid heeft gehad, lijkt meer op het werk van de Duivel dan van een God. Religies hebben hordes zombies voortgebracht, zo gehersenspoeld dat ze bereid zijn om te verkrachten en vermoorden in naam van hun zogenaamde barmhartige, vreedzame, liefdevolle, vergevingsgezinde en compassievolle God. Wordt het niet eens tijd dat we het grimmige feit onder ogen gaan zien; religies zijn de wortel van het kwaad. Of beter gezegd: de drie dominante wereldreligies zijn de bron van al het kwaad. En dat is precies waarom de drie grote religies altijd al zo succesvol zijn geweest.

 

Als er al iets als een Duivel bestaat (en volgens miljarden gelovigen is hij net zo echt als hun God), dan kunnen we de drie grote religies misschien beter beschouwen als het werk van de Duivel dan het werk van God. Zou dat ook niet verklaren waarom religies deze wereld al duizenden jaren ondergedompeld houden in oorlogen en bloedvergieten? Is Jeruzalem in dat geval nog steeds de stad van God of de hoofdstad van de hel?

 

De drie grote religies zijn verworden tot geperfectioneerde controlesystemen met miljarden (goed)gelovige onderdanen. Wordt het niet tijd deze duivelse religies gewoon afgeschaft worden en dat het woord religie weer staat voor datgene wat de mensheid met elkaar verbindt?

 

De drie grote religies (en de honderden afsplitsingen hiervan) druisen tegen alle logica in. Sterker nog, ze zijn gewoon absurd en een regelrechte belediging voor het menselijk intellect. Dat zouden we nog kunnen accepteren of over het hoofd kunnen zien als ze er daadwerkelijk in geslaagd zouden zijn om de wereld een betere plaats te maken, een paradijs. Maar dat is in de afgelopen millennia geen enkele religie gelukt het is ondenkbaar dat hier de komende duizend jaar iets in zal veranderen. Ze beweren voor liefde, vrede en compassie voor de medemens te staan, maar waarom leven we met z’n allen dan nog niet in het nieuwe Eden? Wanneer breekt het Gouden Tijdperk eindelijk aan? Waar is de rechtvaardigheid, vrede en welvaart voor iedereen op aarde?

 

De Amerikaanse president Bush liet geen speech ongebruikt om “God” om steun te vragen in zijn oorlog tegen Irak. In Israël worden dagelijks mensenrechten geschonden om hun “heilige” land tegen terreuraanvallen te beschermen. Moslims schreeuwen “Allahu Akbar” voordat ze honderden onschuldige mensen mee de dood in sleuren. In de landen waar het hardst gebeden wordt heerst de grootste armoede en zien we het meeste geweld. Als deze religies al duizenden jaren niet hebben kunnen brengen waar ze voor staan, waarom zijn ze dan nog steeds niet vervangen door een religie die wél vrede brengt? Waarom blijven mensen zo graag hangen aan iets dat keer op keer bewezen heeft níet te werken en zichzelf juist tégen de mensheid heeft gekeerd?

 

We leven in een gestoorde wereld vol oorlogen, geweld en intolerantie. Gehersenspoelde zelfmoordterroristen vermoorden onschuldigen in naam van hun God. Als mensen bereid zijn om hun eigen leven op te offeren, dan kan dat niets anders betekenen dan dat ze hun eigen leven als totaal zinloos ervaren en diep van binnen doodongelukkig zijn met de uitzichtloze situatie waarin ze zelf leven. Welke God zou zijn eigen creatie vragen om zich op te blazen en zoveel mogelijk “ongelovigen” (die toevallig zijn opgegroeid in een gezin waarin ze uit een iets ander heilig boek geleerd hebben) te doden en naar de hel te verbannen? Alleen een duivel zou zoiets gruwelijks eisen, en zeker geen “genadevolle” God.

 

De drie grote religies dienen slechts één doel; om de gedachten en dus het gedrag van de massa te controleren en hun onderdanig te maken aan hen die de religies prediken. Geen priester, rabbijn of imam heeft ooit zichzelf of een ander de keel doorgesneden of zichzelf aan stukken geblazen. Net zoals een koning of generaal ook nooit zelf als kanonnenvlees naar het front zal gaan. Religies en hun vertegenwoordigers vertellen aan de hand van starre dogma’s, regels en geboden hoe anderen moeten denken en zich moeten gedragen.

 

Door de hele geschiedenis heen bleken religies en hun vertegenwoordigers van onschatbare waarden voor de rijken en machtigen; de koningen en politici. Ook de huidige elite maakt nog steeds op perverse wijze misbruik van religies om ons leven tot een hel te maken. Wordt het geen tijd om wakker te worden? Wordt het geen tijd om wijzer te worden en afstand te doen van deze waanzin? Als religies ons niet brengen wat we allemaal het liefst zouden willen, wordt het dan geen tijd om hier iets aan te doen!?

 

De heidenen in het oude Griekenland en Rome voerden alleen politieke oorlogen, maar geen religieuze oorlogen. Ze voerden geen Jihads of kruistochten. Ze kenden geen excommunicatie, (het verbannen van mensen uit de gemeenschap) en plaatsen geen mensen op de brandstapel vanwege het begaan van een zonde. Ze offerden zichzelf niet op in de naam van Zeus of Jupiter. Het enige oude land dat zich met religieuze oorlogsvoering inliet was Israël. De Hebreeën moorden de Kanaänieten uit in de naam van hun God Jehova. Ze beweerden zelfs dat hun God voorop in de strijd ging in de Ark des Verbonds; de “zetel van God”.

 

De oude Grieken, Egyptenaren en Romeinen hadden vele Goden. Na hun veroveringen van andere landen namen ze vaak de goden van hun veroverden over en plaatsen deze in hun eigen pantheon. In religieuze zin waren zij uiterst tolerant. Hun heidense religies kende een grote vrijheid en boden een scala aan manieren om met het “goddelijke” in contact te komen. Ze kenden geen felle bebaarde profeten of heilige geschriften die het enige ware woord van God zouden verkondigen. Ze kenden geen inquisitie om ongelovigen op te sporen en uit te moorden. De heidense religies begrepen dat mensen verschillend waren, terwijl de drie grote religies een slaafse onderdanigheid eisen.

 

god_the_father

De God van Abraham, de God van de drie grote religies dus, wordt vaak voorgesteld als een bedaarde oude man, levend op een wolk en onzichtbaar onder normale omstandigheden. Continu starend naar de gedachten van alle mensen en bereid om iedereen naar de hel te sturen die zich niet aan zijn strikte regeltjes houdt. Ook worden alle volgelingen van andere religies (ook al eren zij dezelfde God), na hun dood linea recta naar de hel gestuurd, waar de duivel ze met smart opwacht. (Ter overweging: als God en de duivel elkaars rivalen zijn, waar gunt God de duivel dan al deze miljarden zielen zodat hij ze tot in de eeuwigheid kan blijven folteren?) En toch, terwijl God met alle gemak al deze mensen naar de hel stuurt, blijft hij voor altijd van JOU houden. Yeah right!

 

Deze perfecte alwetende God heeft blijkbaar ook nog zijn eigen favoriete ras: zijn “Verkozen Volk”. Maar waarom?! Waarom zou hij alleen van een fractie van zijn eigen schepping houden? Heeft hij alleen de Joden geschapen en de rest niet? En als hij alle mensen geschapen heeft, waarom stuurt hij dan 99% ervan door naar de hel en houdt hij 1% voor zichzelf? En als deze perfecte almachtige God die ons geschapen heeft, niet zou willen dat wij enige zonden begaan, dan zouden we hier ook niet toe in staat zijn, toch? Maar ook zijn eigen Verkozen Volkje kan blijkbaar zondigen, want geen enkele religie legt zoveel restricties en geboden op als het Judaïsme. Dus blijkbaar wíl hij juist dat we met z’n allen zoveel mogelijk zonden begaan, zodat hij ons hiervoor kan straffen door ons na onze dood naar zijn rivaal te sturen. Blijkbaar krijgt hij hier een kick van en is hij gewoon een sadist, een martelaar.

 

Even vreemd is het dat zijn heilige teksten -die ons gegeven zijn in zijn vermeende eigen onfeilbare bewoordingen- zo ontzettend slecht geschreven zijn, zo lastig te begrijpen zijn, zo gecodeerd zijn en vol met beeldspraak zitten en, nog veel erger, vol staan met tegenstrijdigheden en onlogica. Komop zeg, een perfect God moet toch op z’n minst in staat kunnen zijn om beter te articuleren en verwoorden wat hij van ons wil, zonder dat we allerlei “deskundige” vertalers nodig hebben die denken te begrijpen wat deze geschriften bedoelen te zeggen.

 

Als de God van de Joden, Christenen en Moslims perfect is, waar is hij dan zo jaloers, wreed en gewelddadig? Het Oude Testament leest als de avonturen van een psychopaat. Iedereen die de moeite neemt om de oude teksten te lezen zou onpasselijk moeten worden van de vele wreedheden die erin beschreven worden. Ditzelfde geldt voor de Koran. Verdient een tirannieke God als deze werkelijk onze verering? Of is iedereen zo doodsbang voor hem geworden dat ze daarom op hun knieën vallen? Zou God werkelijk een slaafse verering eisen, door een nederige massa die tot in het oneindige saaie teksten en verzen opdreunt als een stelletje domme papagaaien?

 

De meeste mensen zouden knettergek worden als ze dag in dag uit non-stop dezelfde saaie gebeden en hetzelfde gejammer zouden horen. Dag in dag uit naar heen-en-weer wiegende mensen bij de Klaagmuur luisteren, en vijf keer per dag miljarden Moslims knielend op een kleedje moeten aanhoren. Wat voor soort God zou hier nou op zitten te wachten? Volgens de oude geschriften is de aarde pas 6000 jaar oud. Dit betekent dus dat God dus al 6000 jaar lang met pensioen is. Elke dag is voor hem een rustdag! Al 6000 jaar lang moet hij non-stop al dat nederige gemompel aanhoren, wie zou daar niet des duivels van worden? En wat hebben al die gebeden voor zin, als God toch alwetend is? Hij weet al lang wat je wilt gaan zeggen nog voordat je het zelf weet.

 

En hoe zit dat met die zogenaamde tolerantie? Het Christendom was niet verspreid door liefde en compassie, maar door het vuur en het zwaard. Moslims krijgen van hun religieuze leiders de opdracht om Christenen en Joden te vermoorden. De kruistochten hebben het leven gekost aan tienduizenden Joden, Moslims en Heidenen. De Joden denken dat zij God’s uitverkoren volk zijn, terwijl de geschiedenis eerder het tegenovergestelde laat zien als we kijken naar de eindeloze vervolgingen, pogroms en pogingen tot uitroeiing van de Joden. Al met al is er dus eigenlijk één specifieke vraag die we niet zouden mogen negeren: is God een bedrieger? Is hij de Vader van de leugens en voert hij al duizenden jaren een gewaagd en bloederig toneelspel op? Heeft God -of in ieder geval de auteurs en samenstellers van de heilige geschriften- werkelijk het beste met de mensheid voor, of draait alles om macht en controle?

 

Volgens gnostici (afkomstig van het Griekse woord gnosis dat kennis betekent), is het materiele universum gecreëerd door Satan en is de aarde een gevangenis voor menselijke zielen. Gnostici beschouwen de drie grote religies als het werk van de duivel en niet van de “ware God”. Een ware God zou volgens hun logica nooit menselijke offers vragen, onderdanigheid eisen en zielen naar de hel verbannen. Het is Satan die zich voedt op oorlogen, conflicten, intolerantie, bloedoffers, honger, pijn en verdriet. Deze aarde is zijn speelveld, hier op aarde zwaait de duivel de scepter en iedereen die de God van Abraham eert –oftewel God, Jehova of Allah- vereert het kwaad en knielt voor de duivel. Als we naar de wereld kijken dan lijken de inzichten van Gnostici meer op de werkelijkheid dan het valse beeld van “liefde en verdraagzaamheid” dat de drie grote religies ons al duizenden jaren voorspiegelen.

 

Maar ook de doctrines van de Oosterse religies lijken meer het werk van een duivel dan van een liefhebbende God. Het weerzinwekkende kastenstelsel binnen het Hindoeïsme en het achterlijke geloof dat mensen in dit leven gestraft worden voor zondes uit een vorig leven, houden honderden miljoenen mensen gevangen in een onmenselijk systeem.

 

Het lijkt erop dat de mensheid al duizenden jaren achter de verkeerde God aanloopt; een psychopaat die kickt op lijden en bloedvergieten. Maar ondanks alle ellende om ons heen zijn er nog steeds mensen die beweren dat religie niet het bron van het kwaad is, maar dat oorlog voeren ín de mens zelf zit. We zouden religies beter kunnen vergelijken met een levensgevaarlijk wapen. Zolang we het wapen in de kast laten zal het geen slachtoffers maken. Maar zodra mensen het wapen gaan gebruiken, zal dit gegarandeerd slachtoffers maken. Religie is een extreem gevaarlijk en doeltreffend wapen gebleken in de handen van de elite. De massale import van Moslims naar Europa zal vroeg of laat gegarandeerd tot een explosieve situatie leiden die geen winnaars en verliezers zal kennen, alleen vele slachtoffers. En ook hier weer zal het bloed van alle slachtoffers kleven aan de handen van de elite.

 

De mensen hebben geen religies nodig om “goed” te doen. Als religies het goede uit de mens zou halen, dan hadden we al millennia lang in een paradijs moeten leven. We hebben geen religieuze leiders nodig om ons te vertellen wat goed is en wat niet, of hoe we ons leven moeten leven. Er is slechts één partij die gouden garen spint bij de eindeloze religieuze conflicten op deze aarde; de elite. En deze elite zal er alles aan doen om deze conflicten in stand te blijven houden, al zou dat tot een derde wereldoorlog moeten leiden. De eerste manier om de wereldwijde elite te ontwapenen, is door ze hun rijkdom te ontnemen middels 100% erfbelasting. De tweede manier is door ze hun dodelijkste wapen af te nemen; religie.

 

In een meritocratische samenleving staan vrijheid en zingeving centraal. We zouden een voorbeeld moeten nemen aan de oude natuur-religies waarin respect voor de aarde en de natuur voorop staan. Zingeving is een individueel proces waar elk mens op aarde zijn eigen invulling aan mag geven, zonder als kind zijnde geïndoctrineerd te worden met de duivelse boodschappen uit een oud stoffig boek!

 

Religie is geen relatie van de mens met God, het is een relatie van de mens met de mens. – Wiesel Eli