Nieuwe Wereldorde of Oude Wereldorde

Wie of wat is ware vijand van het vrije volk? Wie zijn er direct verantwoordelijk voor het schandalige roof- en afbraakbeleid in ons land? Is onze hele overheid verantwoordelijk, onze regering in Den Haag, of zijn wij als burgers hier zelf verantwoordelijk voor doordat we om de vier jaar telkens op het verkeerde paard wedden? Zijn de ongekozen zakkenvullers in Brussel of de lobbyisten van het grote geld verantwoordelijk voor de klassenstrijd tussen arm en rijk? Of ligt de ware macht nóg verder bij de burgers vandaan en hebben we te maken met een almachtige vijand die zich permanent in de schaduw bevindt?

 

Wie zijn de mensen of organisaties die alle aspecten van ons dagelijks leven bepalen. Wie beslist er over ons geld, onze pensioenen, onze hypotheken, onze leerinstellingen en onze gezondheidszorg? Wie zijn de mensen die beetje bij beetje de financiële duimschroef aandraaien? Die de vluchtelingenkraan hebben opengedraaid of de oorlogen in het Midden-Oosten zijn begonnen om de asielinvasie als demografisch oorlogswapen in te zetten? Bestaat er daadwerkelijk iets als een schaduwregering die totale werelddominantie nastreeft of is deze gedachte slechts gebaseerd op populaire complottheorieën?

 

Iedereen zal het ermee eens zijn dat de situatie in de wereld er niet beter op wordt. Los van alle ellende, oorlogen en aanslagen in de wereld, komt de leefbaarheid in Nederland steeds meer in het gedrang. De doelbewuste afbraak van alle sociale stelsels en een oneindige stroom regels en wetten die ons door de strot geduwd worden. Tegelijk wordt de kloof tussen arm en rijk ook in ons land steeds groter en genieten de rijken van steeds meer luxe, meer privileges en meer vrijheden. We hebben op deze site al meerdere keren aangehaald dat stemmen op één van de gevestigde partijen helemaal níets zal veranderen aan de politieke situatie in ons land; nu niet en nooit niet.

 

De ondemocratische markt en het corrupte bankwezen bepalen direct ons economische beleid en alles wat daarmee samenhangt. En de markt en banken zijn weer in handen van een financiële elite. Kunnen we daarmee de conclusie trekken dat deze elite de directe vijand van het vrije volk is? Is het deze elite die met de huidige wereldwijde mosliminvasie, in combinatie met een permanente economische crisis een volgende (en wellicht laatste) stap naar hun Nieuwe Wereldorde gezet hebben?

 

“Terrorisme is de oorlog van de armen en machtelozen. Oorlog is het terrorisme van de rijken en machtigen.” – Peter Ustinov

 

Los van de vraag of er iets als een wereldwijde “samenzwerende” elite bestaat, zal iedereen het ermee eens zijn dat er is iets goed mis met onze wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan. Godsdiensten van “liefde en vrede” zaaien al duizenden jaren niets anders dan haat en geweld. Landen en naties vermoorden honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen om “democratie” te brengen in landen die hier nooit om gevraagd hebben, waarbij de doden worden bestempeld als “nevenschade” – alsof het over dingen gaat in plaats van menselijke levens.

 

De gevestigde media oftewel Mainstream Media (MSM) zoals de NOS, die beweren voor “waarheid en vrijheid van meningsuiting” te staan, spuwen niets anders dan de leugens en staatspropaganda. De grote jongens van Wall Street, de grote handelaren in aandelen en derivaten manipuleren de markt om ervoor te zorgen dat de kartels en insiders altijd aan het langste eind trekken. Bankiers gebruiken het geld van anderen om zichzelf te verrijken en als er iets mis gaat, dan gebruiken ze het geld van de belastingbetalers om zichzelf uit te kopen. Rechters verkopen de wet aan de hoogste bieder en politici hebben enkel maar minachting voor het volk; ze dienen enkel zichzelf, nooit de gemeenschap.

 

Kapitalisme is het economische systeem van de rijken, die het grootste deel van al het kapitaal in de wereld bezitten. De superrijken kijken op “gewone” mensen neer en zien ze puur als parasieten en domme uitvreters, als slaafse en makkelijk te manipuleren consumenten wier enige taak het is om levenslange leningen af te sluiten en de goederen te consumeren die door zo goedkoop mogelijke loonslaven onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerd worden.

 

Kapitalisme en hun slimme PR jongens hebben er in amper dertig of veertig jaar tijd voor gezorgd dat mensen massaal zijn veranderd in zombies die zielloos door winkelcentra dolen, op zoek naar “dingen” waarvan de commercie ze ervan overtuigd heeft dat het kopen van deze dingen hen gelukkig zullen maken. Mensen zijn zo langzamerhand zelf ontzielde “dingen” geworden.

 

Het geluk van een aanschaf is net zo vluchtig als de bruikbaarheid van de aangeschafte spullen. Wat vandaag hip of modern is, is over drie maanden alweer achterhaald. Na die tijd wordt je aangepraat dat het schitterende kledingstuk of de coole gadget dat je pas hebt aangeschaft alweer verouderd is. En zo blijven de mensen maar hollen in hun tredmolen.

 

Veel vrouwen omschrijven “winkeltherapie” als het grootste genot in hun leven, hun reden van het bestaan. Mannen aanbidden sport en met name voetbal, en denken dat wanneer multimiljonairs het veld op rennen hun eigen verlangens en dromen op de een of andere manier belichaamd worden door deze nepgladiatoren (die hun levens zeker NIET op het spel zullen zetten zoals de echte gladiatoren dat deden).

 

En dit noemen wij normaal?! Noemen we dit leven? Is dit onze definitie van een betekenisvol bestaan? Is dit het resultaat van 6 miljard jaar evolutie? Op wat voor planeet leven we?! En wie heeft baat bij dit alles? Wie profiteert er van dit systeem? Wij??

 

Niets hiervan is toevallig zo gelopen. De hele samenleving met alle maatschappelijke en economische systemen en alle regels en wetten zijn ooit verzonnen en uitgewerkt, maar door wie en met welk doel? Wat als dit hele systeem dat wij als “normaal” beschouwen al eeuwenlang in stand wordt gehouden (en wellicht dus zelfs doelbewust zo is gecreëerd) door een kleine “elite” groep die slechts één simpel doel voor ogen heeft, namelijk: de macht, rijkdom, status en controle voor altijd in eigen handen te houden?

 

De wereld van nu is in basis niet anders dan in de donkere middeleeuwen; koningen bezaten een land of grondgebied en landheren werden aangesteld om het land te verpachten aan de boeren in ruil voor “bescherming”; het zogenaamde leenstelsel. Mensen waren lijfeigenen of horigen en hadden veel plichten maar weinig rechten. Alleen de adel kende geen plichten maar genoten alle rechten en vrijheden. Langzaam werd geld belangrijker dan diensten en moesten boeren niet alleen een deel van hun oogst afstaan maar ook belasting gaan afdragen om de schatkist te spekken zodat de koning oorlogen kon voeren om nog meer land toe te eigenen.

 

Was de situatie duizend jaar geleden anders dan vandaag de dag?! In de basis is er helemaal níets veranderd. Het enige verschil met onze tijd is dat de elite van toen -de adel-  de top van de sociale piramide heeft moeten delen met een nieuw soort adel; de ultrarijke kapitalisten. Wij zijn de nieuwe horigen, de belastingbetalers die een leven lang de eindjes aan elkaar moeten knopen, uitgezonden worden om oorlogen van de rijken te voeren, en meer plichten dan rechten hebben.

 

Al duizenden jaren lijkt de wereld gemaakt te zijn om de belangen van een kleine groep superrijken –de elite- te behartigen. De zin van het leven en het doel van de wereld is blijkbaar dat de rijken alsmaar rijker worden – en SCHIJT aan alle anderen!

 

De grote vraag is, waarom degenen die níet tot de elite behoren (99,9% van de wereldbevolking) vrijwillig deel lijken te nemen aan een systeem dat zo vijandig tegenover hun belangen staat. Waarom tolereert 99,9% van de hele wereldbevolking dat slechts een paar duizend elitaire zelfzuchtige individuen over hen heerst?! Of hebben we geen keuze?

 

In het verleden ketenden de koningen, heersers en meesters het volk met fysieke kettingen, maar de wereld is veranderd. Tegenwoordig zijn de kettingen vele malen sterker hoewel ze niet langer fysiek zijn. De nieuwe kettingen zijn psychologisch en worden volledig geaccepteerd door degenen die vastgeketend worden. De volmaakte gevangene of slaaf is hij, die zijn eigen handboeien en kettingen omdoet en zichzelf daarna in zijn eigen cel opsluit. Als je mensen hebt veranderd in gevangenen die geloven dat ze vrij zijn, heb je TOTALE controle over ze.

 

De bevoorrechte elite zijn de ingenieuze gevangenisbewaarders. Honderden of misschien zelfs duizenden jaren aan ervaring hebben hen de sleutels tot de menselijke geest gegeven, de technieken om mensen niet voor vrijheid maar zélf voor slavernij te laten kiezen. De ideale slaaf is hij die ontkent dat hij een slaaf is en zich toch gedraagt zoals slaven altijd al gedaan hebben – onder alle omstandigheden de bevelen van de meester gehoorzamend.

 

Slaven die wéten dat ze slaven zijn zullen zich vroeg of laat tegen hun meesters gaan keren en in verzet komen. Het vergt veel tijd, energie en geld om slaven in grote aantallen onder controle te houden. Dus welke alternatieven hebben de slaveneigenaren allemaal tot hun beschikking?

 

De slaven zouden er best toe gebracht worden om zélf voor slavernij te kiezen. Uiteraard moet dan eerst het label “slaaf” worden weggenomen, maar er zijn genoeg eufemismen beschikbaar: werknemer, consument, klant, kiezer en burger. Het komt allemaal op hetzelfde neer: miljarden mensen die de bevelen van de elite opvolgen en zich ten bate van de elite in het zweet werken. Dat is de essentie van de meester-slaaf verhouding waarop nagenoeg elk “systeem” in de wereld is gebaseerd.

 

In een vríje wereld van vríje mensen, gehoorzaamt men enkel zichzélf en werkt men hard ten bate van zichzélf. In een vrije wereld zou iets als een elite onmogelijk en zelfs ondenkbaar zijn. Het idee van een meesterklasse die zijn wil aan een slavenklasse opdringt is misselijkmakend en weerzinwekkend. Het hele concept van een “meester” zou permanent verworpen moeten worden. Dergelijke klassenverschillen zouden met wortel en al uitgeroeid moeten worden. Elk politieke systeem waar dan ook ter wereld zou als eerste het probleem van de “meester” moeten aanpakken, het probleem van de wolf die ons als prooi ziet. Pas wanneer de wolf gedood is kunnen we ons concentreren op het opbouwen van de wereld zoals die wérkelijk zou moeten zijn.

 

De elite houdt haar vuile geheimen over het algemeen goed voor ons verborgen. Maar als je je ogen opent, zul je zien wat er werkelijk aan de hand is. Er zijn misschien wel duizenden sites te vinden over evenveel “complottheorieën”, de enige nog absurder dan de andere. Maar één ding hebben deze sites vaak gemeen, ze spreken over een elite die zo rijk en zo machtig is, een elite die van achter de schermen de wereldpolitiek aanstuurt en een elite die uiteindelijk elk aspect van ons leven direct of indirect beïnvloedt, net zoals in de middeleeuwen, net zoals in de Romeinse tijd en net zoals bij de Egyptenaren.

Pyramidofpower

Diegenen die er stellig van overtuigd zijn dat een dergelijke elite niet bestaat, heeft hier verder niets meer te zoeken. Diegenen die geloven dat onze democratie een open en eerlijk systeem is, dat is opgezet om het volk macht of inspraak te geven, kan beter maar weer de televisie aanzetten en naar Heel Holland Bakt of Say Yes to the Dress gaan kijken. Deze mensen krijgen inderdaad de leiders die zij verdienen!

 

Het is een onmiskenbaar gegeven dat een selecte groep mensen, naar schatting zo’n 6000 tot 7000, zo ontzettend veel vermogen (en dus macht) bezitten, dat zij bijna letterlijk de wereld “bezitten”. Het is een gegeven dat vrijwel elke uithoek van onze planeet wordt geregeerd door een elite club. En waar zij nog geen macht hebben, zullen zij oorlogen inzetten om de regeringen van deze landen omver te werpen. Zie wat er de afgelopen decennia in het Midden-Oosten is gebeurd, wat er op dit moment in Syrië gebeurt en hoe langzaam naar een conflict of oorlog met Rusland wordt toegewerkt.

 

Talloze complot-sites spreken over een New World Order (NWO), een Nieuwe Wereldorde -oftewel één globale machtsstructuur- die door deze elite zou worden nagestreefd. Het bizarre is, dat hier helemaal niets “nieuw” aan is. Deze elite, waar ook koningshuizen deel van uitmaken, onderdrukken de mensheid al honderden zo niet duizenden jaren. Daarom is het beter om over een Old World Order of een Oude Wereldorde te spreken. Zíj zijn direct verantwoordelijk voor de wrede, brute, egoïstische en hebzuchtige geschiedenis van onze wereld.

 

Hun doel is simpel en al eeuwenlang hetzelfde: zoveel mogelijk geld, middelen (grondstoffen) en macht vergaren, zodat ze zichzelf en hun nakomelingen permanente macht toe te eigenen. In plaats van met elkaar te vechten om de heerschappij, werken ze samen omdat er genoeg “slaven” beschikbaar zijn voor elk van hen, zolang er maar niet teveel nieuwe personen worden toegelaten binnen hun elitaire “cirkel”.

 

In zijn boek De Superklasse – het onzichtbare netwerk van een wereldwijde machtselite, beschrijft onderzoeksjournalist David Rothkopf hoe de wereld uiteindelijk door een groep van zo’n 6000 schatrijke elitaire “leden” wordt geregeerd.

 

In een beknopte samenvatting van zijn boek lezen we: “Ze runnen onze regeringen, zitten in de machtscentra van de financiële wereld, de media en de wereldreligies en zelfs achter de schermen van criminele en terroristische organisaties. Zij vormen een wereldwijde superklasse en zij bepalen de geschiedenis. Het is maar een kleine elite, maar die is, in deze tijd van globalisering, rijker en machtiger dan ooit tevoren.”

 

Enkele feiten:

 

  1. De wereld wordt bestuurd door een wereldwijde elite van zo’n 6.000 leden.
  2. 94% van hen is mannelijk en de gemiddelde leeftijd is 60.
  3. 2% van de wereldbevolking bezit 50% van de wereldwijde rijkdom.
  4. 1.100 miljardairs bezitten twee keer zoveel rijkdom als de 2.5 miljard armste mensen.
  5. De 50 grootste financiële instituties beheersen een derde van de wereldwijde rijkdom.
  6. De 250 grootste corporaties genereren bijna een derde van het wereldwijde BBP (bruto binnenlands product).

 

Merk op dat zijn boek al in 2008 is gepubliceerd, vóór het begin van de economische crisis, die de rijken uiteindelijk nóg rijker heeft gemaakt. Tussen 2008 en 2014 zijn er bovenop de 1100 miljardairs nog eens zo’n 600 miljardairs bijgekomen. Volgens Oxfam Novib beschikt momenteel 1% van de wereldbevolking over een vermogen dat groter is dan het vermogen van de rest van de wereldbevolking. De 80(!) rijkste mensen op aarde hebben samen meer vermogen dan de armste 3,5 miljard mensen. En dan zijn er nog steeds mensen die ontkennen dat er iets als een schatrijke elite bestaat?

 

Vrijwel niemand die deel uitmaakt van deze elite -de Oude Wereldorde- is verkozen (en zij die wel verkozen zijn hebben het stemproces simpelweg omgekocht). Geen van hen hoeft verantwoordelijkheid af te leggen naar het volk. Slechts een enkeling gaat om met gewone mannen en vrouwen. Ze leven in exclusieve “gated communities” (met muren en poorten omgeven luxueuze woonwijken), ver weg van de burgers die ze besturen. Deze mensen hebben geen “vaderland” en vliegen vaak van kinds af aan al de wereld rond. Ze hebben huizen (of beter gezegd kastelen en villa’s) over de hele wereld en zien de wereld als hun eigendom.

 

Ze gaan naar exclusieve privéscholen en universiteiten en worden ingewijd in geheime genootschappen en Vrijmetselaarsloges om daar andere leden van de Oude Wereldorde te ontmoeten. Het overgrote deel van hen heeft zijn rijkdom en status geërfd. Talent en verdienstelijkheid tellen niet voor hen; het gaat om het netwerk van je familie. “Hij/zij komt uit een GOEDE familie” is de code voor hun eigen soort. Als je niet uit een “goed” nest komt, vergeet het dan maar. Ondanks hun hebzucht, doen deze mensen zich vaak voor als bijzonder religieus. Zoals Lloyd Blankfein, de COA van Goldman Sachs zei: “Wij verrichten God’s werk.”

 

Ze besturen vrijwel alles dat het waard is om bestuurd te worden en behandelen elk volk ter wereld met volkomen minachting. Alle burgers ter wereld zijn slechts loonslaven, werkrobotten, consumerende zombies, het “kanonnenvoer”, of overtollig gewicht dat overboord gegooid kan worden.

 

De elite als geheel, zouden we kunnen onderverdelen in de volgende categorieën:

 

De superrijken

De politieke top

De militaire top

De politietop

Mediamagnaten

Religieuze leiders

Bazen van inlichtingendiensten

Topbankiers

Topondernemers

Super beroemdheden

 

Leden van de Oude Wereldorde zijn onder andere:

 

De adel, zoals de Koninklijke en aristocratische families van met name het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

 

Dynastieke families zoals Rockefeller, Rothschild, Astor, Bundy, Collins, Freeman, Reynolds, Van Duyn, Li, Bush, Onassis, Brzezinski, Kissinger, Kennedy, Murdoch, Ackermann, Russel, Trump, Buffet, Soros, McDonald, Merkel, Sarkozy, Bernanke, Greenspan, Gore, Clinton en niet te vergeten: de Oranjes.

 

De volgende organisaties dienen de Oude Wereldorde: hedendaagse vrijmetselaars (op een handjevol uitzonderingen na die de waarden van de oorspronkelijke vrijmetselaars hoog hebben gehouden), de Priesthood of AMEN, de Brotherhood of the Shadows, Skull and Bones, de Bullingdon Club, de Thule Society, de Vril Society, Bohemian Grove, de Bilderberg Group, de Trilateral Commission, de Counsil on Foreign Relations, B’nai B’rith, UNO, en de NAVO. Er zijn nog vele andere – organisaties van marionetten en schoothondjes die door hun meesters worden gekocht en verkocht.

 

Al deze organisaties, instanties en groepen gebruiken hun macht en invloed voor het manipuleren van de politiek, de economie, het onderwijs, de media en de wet. Ze sturen indirect onze psyche, zij sturen de publieke opinies en zorgen dat we hun “visie” of accepteren of zelfs toejuichen. Veel bovengenoemde namen vinden we ook weer terug op talloze complot-sites, maar het bestaan van deze organisaties is net zo levensecht als elke willekeurige Rotary of business club, maar dan voorbehouden aan de elitaire top.

 

Volgens veel populaire complottheorieën wordt de (wereld)bevolking in het gareel gehouden door FEMA-kampen, RFID chip implantaten, het spuiten van gifstoffen in de lucht (chemtrails) en het decimeren van de wereldbevolking door middel van vaccinaties. Voor het bestaan van deze zaken zijn volgens veel mensen tal van aanwijzingen, maar zouden dit nou werkelijk de meest doeltreffende middelen zijn om een de voltallige wereldbevolking te manipuleren en onder de duim te houden? Of zijn er goedkopere, slimmere, elegantere en zelfs lucratieve methodes die ons blinde geloof aanspreken en onze trouw afdwingen? Want vergeet niet: de beste slaaf is degene die dénkt dat hij vrij is!

 

De methodes die wél door de wereldwijde elite worden gebruikt om controle over het volk te houden zijn even voor de hand liggend als doeltreffend:

 

1) Democratie

2) Vrije markt kapitalisme

3) Psychologie

4) Junk food en TV (” brood en spelen” )

5) Godsdienst

6) Wetgeving

7) Complottheorieën

8) Het leger en de politie

 

“Als verkiezingen iets veranderden, dan zouden ze verboden zijn!” – Tucholsky

 

Wat de wereldwijde democratie betreft; voor diegenen die nog steeds van mening zijn dat verkiezingen enig nut hebben – droom maar lekker verder. We kunnen enkel een stem uitbrengen op kandidaten die geselecteerd zijn of soms zelfs opgeleid zijn door de elite. Neem Obama, en kijk eens naar zijn lijst van zakelijke sponsors waaronder Goldman Sachs. Zijn eerste stafchef was nota bene de zoon van een zionistische terrorist!

 

Veel complottheorieën zijn bedacht en de wereld in geholpen door de elite zelf, om de mensen af te leiden en ze bezig te houden met betekenisloze, absurde onzin. In plaats van ten strijde te trekken tegen de wereldwijde elite, zijn vele bloggers geobsedeerd door gebeurtenissen die nooit zullen plaatsvinden. Ze verspillen hun tijd aan het eindeloos onderzoeken van chemtrails, de planeet Nibiru, 9/11 theorieën, UFO’s en de Illuminati. Deze mensen zullen nooit enig onderzoek doen naar Pythagoras, Plato, Leibniz of Hegel of andere denkers en filosofen die al eeuwen geleden oplossingen voor een betere wereld hebben aangedragen.

 

Complottheorieën zijn opwindende verhalen, maar hebben meestal niets van doen met logica en rede. Dat wil niet zeggen dat niemand samenzweert – dat gebeurt wel degelijk – maar er is een duidelijk onderling verschil tussen complottheorieën die bijvoorbeeld wijzen op de manier waarop de elite de media manipuleert, en complottheorieën over pan-dimensionale, vorm-veranderende hagedismensen die een  holle Aarde bevolken. Het eerste soort theorie is aannemelijk en rationeel, het laatsten zijn voor gestoorden en borderline psychoten..

 

Het leger en de politie is de gewapende tak van de Oude Wereldorde, de knokploegen die de wil van de elite afdwingen. Alle soldaten en politieagenten zijn in zekere zin verraders en vijanden van het volk. Laten we hopen dat onze jongen en meiden in het blauw op tijd de juiste kant zullen kiezen, want ook hun toekomst en de toekomst van hun kinderen is net zo onzeker als de toekomst van ieder ander. Onder het mom van “wiens brood met eet wiens woord met spreekt”, zijn de meeste agenten slaafse volgelingen van de elite en van een ongekozen en ongetwijfeld corrupte Minister van Justitie. Zonder enige morele wroeging sluiten ze kruimeldieven op en laten de politieke criminelen in stropdassen vrij lopen.

 

Hoeveel meer bewijzen wil men hebben dat niet het stemgerechtigde volk het voor het zeggen heeft, maar een ongekozen, ontoerekenbare en zelfs onschendbare groep mensen, met meer macht en geld dan alle andere wereldbewoners bij elkaar. En dat deze elite zich niet alleen in het buitenland bevindt, maar ook binnen onze eigen landsgrenzen, laat het boekwerk van Joost van Steenis duidelijk zien.

 

In zijn boek De macht van het familiekapitaal geeft van onderzoeker Van Steenis een opsomming van 227 Nederlandse adellijke en superrijke families, die hun geld en invloed gebruiken om de politiek op alle mogelijke manieren te gebruiken en manipuleren om hun eigen agenda te verwezenlijken.

 

Dit boek is gepubliceerd in 1980, lang voor de introductie van het internet en lang voor de verspreiding van allerlei populaire complottheorieën. In het slotbetoog van zijn boek schrijft Van Steenis:

 

“Een beperkt aantal families en personen (die vaak onbekend zijn en waarvan de samenhang zeker onbekend is) hebben een ongebruikelijke en ongewenste grote macht in onze maatschappij. De maatschappelijke macht blijkt niet geconcentreerd te zijn in instellingen of maatschappelijke structuren maar liggen bij personen die deze structuren ten eigen voordele gebruiken en in stand houden.”

 

We zouden massaal voor feit en waarheid moeten aannemen dat de huidige politiek volledig in de binnenzak van een machtige elite zit, die er alles aan zullen doen om hun positie tot in de verre toekomst te behouden. Het is klinkklare onzin om te stellen dat wij als burgers zélf verantwoordelijk zijn voor alles wat krom is in dit land, omdat we onze volksvertegenwoordigers zelf gekozen zouden hebben. Alle stemgerechtigde burgers in Nederland bij elkaar, kunnen níets aan deze situatie veranderen en hebben geen enkele invloed op onze toekomst, zolang zij blijven stemmen op gevestigde partijen als het CDA, VVD, PvdA of zelfs D66, GroenLinks of de PVV.

 

Er is maar één manier om een vrije toekomst te garanderen, en dat is een massale ontwaking van het volk zodat zij gaan inzien wie de werkelijk vijand van het vrije volk is; de schatrijken van de aarde, de Oude Wereldorde.