Het ultieme politieke systeem

De strijd tussen de rijke elite en het gewone volk is van alle tijden. Het is de spil waar onze hele geschiedenis om draait en eigenlijk zelfs de meest fundamentele maatschappelijke kwestie die tot op de dag van vandaag nog steeds onbeslist is. Karl Marx dacht dat de ondergang van de heersende kapitalistische klasse onvermijdelijk was en dat Communisme het definitieve eindstation zou zijn – een systeem dat volgens hem voor altijd het welzijn van de hele bevolking zou dienen. Marx z’n analyse was juist, maar zijn oplossing was verkeerd. Communisme is net zo zielloos en geestdodend als het kapitalisme en bleek zelfs een totalitaire vijand van menselijke vrijheid te zijn.

 

Als er inderdaad een definitief eindstation is voor deze eeuwenlange historische strijd, dan zal dit een politiek systeem moeten zijn dat vrijheid boven alles stelt. Een vorm van vrijheid die zelfs zover gaat dat ouders niet langer hun kinderen zouden mogen indoctrineren. Als het orthodoxe Joden, fundamentalistische Christenen en Moslims, zelfzuchtige libertariërs en ultra-kapitalisten, racisten, chauvinisten en andere tirannieke individuen onmogelijk zou worden gemaakt hun kinderen te indoctrineren, dan zouden haatdragende religieuze of zelfzuchtige ideologieën na één generatie hun grip op de mensheid verloren hebben.

 

Child_indoctrination_1Elk kind zou bij de wet beschermd moeten worden tegen dergelijke vormen van psychisch misbruik. Fanatieke ouders moeten niet denken dat ze het absolute, onontvreemdbare recht hebben om hun kinderen te hersenspoelen met hun eigen -vaak achterlijke- overtuigingen. Elk kind heeft het recht om zich op zijn of haar eigen manier te ontwikkelen, zonder dat ze “voor-geprogrammeerd” worden. Alle kinderen moeten de vrijheid hebben om eigen keuzes te maken en tot hun eigen conclusies te komen. Is “het hebben van je eigen gedachten” niet het meest fundamentele mensenrecht van alle? Dat jij zelf tot rationele conclusies komt, op basis van je eigen vrije wil, op basis van je eigen logica, je eigen persoonlijkheid en volkomen vrij van de verlangens, verwachtingen of geloofsovertuigingen van anderen. DAT is ware vrijheid. Niemand is werkelijk vrij wanneer hij al vanaf zijn eerste adem gedwongen wordt een kloon te zijn van zijn ouders die, op hun beurt, weer klonen waren van hún ouders. En allemaal gehoorzamend aan een fanatieke ideologie die in een of andere oude “heilige” tekst staat of door een economische doctrine is opgenomen en sinds het begin der tijden dogmatisch en tiranniek van generatie op generatie werd overgedragen. Dit is de meest basale vorm van slavernij – geestelijke slavernij.

 

Het ultieme politieke systeem geeft, in tegenstelling tot kapitalisme en communisme, rekenschap van de spirituele dimensie van de mens, en laat mensen hun spiritualiteit, hun eigen gaven en aangeboren talenten ontdekken op de manier die ze zelf het meest inspirerend en nuttig vinden, zonder enige onbuigzame, buitensluitende, dogmatische, haatdragende of zelfzuchtige ideologie.

Het ultieme politieke systeem is er een die is ontwikkeld om voortdurend mee te gaan met de behoeftes van de tijd.

Het ultieme politieke systeem weerspiegelt te allen tijde het Algemeen belang.

Het ultieme politieke systeem garandeert gelijke kansen voor iedereen en voorkomt de vorming van een ultra-rijke elite. Het voorkomt dat individuen of groepen zoveel rijkdom en macht kunnen vergaren, dat zij over anderen kunnen regeren. Het maakt een definitief einde aan privilege, nepotisme en vriendjespolitiek.

FreedomSignDit ultieme politieke systeem heet een Meritocratische Democratie of, Meritocratie. Het is het dialectische eindpunt van alle politieke systemen die eerder zijn geprobeerd en overduidelijk hebben gefaald. Meritocratie is het eindpunt, de voltooiing van het lange pad van politieke evolutie.

 

Francis Fukuyama, een Amerikaanse socioloog, politicoloog en filosoof, beweerde in zijn bekendste boek “Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste Mens”, dat de Westerse neo-liberale kapitalistische democratie het meest ultieme politieke systeem is. Het systeem dat we nu hebben is volgens Fukuyama het beste dat we ooit zullen hebben en waar de mensheid het voor altijd mee zal moeten doen. Bestaat er een nóg depressievere gedachte?!

 

Maar gelukkig zit Fukuyama er net zover naast als Marx met zijn Communisme. Onze neo-liberale democratie, gebaseerd op een heersende ultra-rijke kapitalistische klasse is níet het definitieve eindstation. Het is een weerzinwekkend systeem en vroeg of laat zal de mensheid zich tegen dit systeem keren. Het Communisme is gevallen en ook het Kapitalisme zal vallen. We hoeven niet verder te kijken dan de Franse revolutie om te leren dat zelfs een eeuwenlange monarchie omver geworpen kan worden.

 

Meritocratie is de onvermijdelijke vervanger van de Westerse schijn-democratie. Het is het meest “natuurlijke” en rechtvaardige systeem dat mensen zouden kunnen verzinnen. Geen enkel systeem zou een Meritocratie kunnen overtreffen. Een systeem zonder heersende of ultra-rijke klasse. Dit is ook gelijk de reden waarom een Meritocratie nooit eerder is uitgeprobeerd en waarom maar zo weinig mensen bekend zijn met dit systeem. De schaarse boeken en artikelen die over Meritocratie gaan zijn vrijwel allemaal geschreven door conservatieve libertariërs of anarchisten die Meritocratie in kwaad daglicht willen stellen omdat dit systeem niet aansluit bij hun eigen bekrompen visie. Marx had gelijk toen hij het einde van het Kapitalisme voorspelde. Alleen is het niet Communisme, maar Meritocratie dat een einde zal maken aan een eeuwenlang tijdperk van onrecht, armoede, ongelijkheid en gewelddadige ideologieën.

 

freedom6Meer en meer mensen worden “wakker” en zien in hoe we elke dag van ons leven gedwongen meespelen in een spel waarvan we de spelregels niet eens goed kennen. We spelen een spel waarbij we alleen maar strafpunten lijken te krijgen en nooit een eerlijke kans krijgen om te scoren. Een spel waarbij onze tegenstander vele malen behendiger is en waarbij de scheidsrechter altijd in het voordeel van de tegenstander fluit. Het is een spel waarvan we al zeker weten dat we gaan verliezen, ook al hebben wij veel meer spelers dan de tegenstander. Waarom blijven we dit spel spelen?! Waarom steken we de koppen niet bij elkaar en trappen de tegenstander van het speelveld af zodat we daarna eindelijk onze eigen spelregels kunnen opstellen!

 

Hoeveel mensen kunnen nu daadwerkelijk hardop zeggen dat ze blij of tevreden zijn met het huidige syteem? Alleen de rijken waarschijnlijk. Zodra mensen zich langzaam gaan realiseren dat er misschien toch andere systemen bestaan dan Kapitalisme en Communisme, dan zullen de eerste haarscheurtjes in het Kapitalistische fundament snel zichtbaar worden. Supporters van het neo-liberale gedachtegoed zijn “op sterven na dood”. Ze hebben al verloren maar zijn te stom om het zich te realiseren. Revoluties en veranderingen zijn onvermijdelijk als mensen in grote getale onderdrukt worden. Een nieuwe democratische revolutie, zoals de Franse revolutie, zal vroeg of laat de weg naar een Meritocratie vrijmaken.

 

Een geweldloze revolutie zal altijd nagestreefd moeten worden. Op de site van Nederlanders United! zullen wij stap voor stap uitleggen wat een Meritocratie precies inhoudt en waarom dit het meest rechtvaardige systeem is. Een samenleving draait niet alleen om de economie, geld en materiële zaken – de kern van kapitalisme en communisme. Een samenleving draait om mensen. Wij gaan niet ons best doen om mensen ervan te overtuigen dat Meritocratie het meest rationele en eerlijke systeem is. Mensen kunnen alleen zichzelf ergens van overtuigen. Het meest belangrijke wat mensen altijd zouden moeten doen, is zélf goed nadenken en niet blindelings achter iemand, een groep of een partij aanlopen die de meest luide stem heeft.

 

De enige manier om Meritocratie meer bekendheid te geven, is via de lezers van onze site die -rationeel of intuïtief- weten dat dit systeem het enige systeem is dat ons de samenleving kan brengen die we voor onszelf en alle generaties na ons, zouden willen. Deel onze Facebook berichten en “like” onze Facebook pagina zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wij plaatsen geen advertenties op onze sites en verdienen nergens aan. Wij zien Facebook als een noodzakelijk kwaad. Een middel om mensen te informeren over manieren om te breken met het huidige systeem, waar Facebook zelf ook onderdeel van uitmaakt. Wij zijn niet op zoek naar inkomsten of gulle gevers. Het enige belang dat wij hebben, is ons eigen belang, het belang van ons land, het belang van onze medelanders, het belang van onze kinderen en het belang van alle toekomstige generaties!