Het omslagpunt – Deel 2

In ons vorige artikel beschreven we dat als 10% van de mensen een rotsvaste overtuiging of sterke politieke opinie heeft en zich inzet om deze te verspreiden, dan zal de meerderheid, de massa, als vanzelf deze opinie overnemen. Maar helaas zal geen van de bestaande protestbewegingen ooit de vereiste 10% halen omdat het ze stuk voor stuk ontbreekt aan een gemeenschappelijke agenda of een specifiek doel. Demonstranten en activisten weten altijd precies te vertellen wat ze níet willen of waar ze het níet mee eens zijn, maar zijn zelden tot nooit in staat om met levensvatbare alternatieven te komen waarmee ze naar het vereiste omslagpunt kunnen toewerken.

 

De meest lastige fase voor elke nieuwe partij of beweging is het vinden van de 10% toegewijde aanhangers. Gedurende die fase is er weinig waarneembare progressie waardoor mensen ontmoedigd kunnen raken. Dat is de reden waarom deze mensen volhardend moeten zijn in hun idealen en de moed niet moeten laten zakken.

 

Het is Mohammed gelukt om zijn (brute) ideologie tot een succes te maken in de Arabische wereld omdat zijn 150 aanhangers hem trouw bleven, zelfs toen hun situatie vrijwel hopeloos was. Als ze zich toen hadden laten ontmoedigen en hem verlaten hadden, dan had Mohammed nu slechts een betekenisloze voetnoot in de geschiedenis van Mekka geweest en had de wereld met één geloof minder waarschijnlijk aanzienlijk minder oorlogen gekend.

 

Net als de Islam begon ook het Christendom met slechts een handvol volgelingen. Deze Christenen werden ook nog eens met regelmaat vervolgd, wat hun overleving des te opmerkelijker maakt. In zeker zin was het slechts één man – de apostel Paulus – die het Christendom heeft gesticht. Hij was een onvermoeibare aanhanger van zijn zelf gecreëerde religie en heeft tijdens zijn leven veel en ver gereisd om zijn boodschap te verspreiden. Net als Mohammed wist ook Paulus zijn eigen religie te scheiden van het Judaïsme zodat zijn religie ‘simpeler’ en toegankelijker zou zijn voor de heidense volkeren die hij op zijn pad tegenkwam. Hiermee heeft Paulus, net als Mohammed, de wereldgeschiedenis helaas voorgoed veranderd.

 

Nu is het aan ons als Nederlanders, als “onderdanen” van het huidige corrupte systeem en voorstanders van een rechtvaardige samenleving, om een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse geschiedenis te schrijven. Zoals we al eerder zeiden – onder de 10% verandert er niets. In dat geval zal de politiek na de verkiezingen in 2017 wéér vier jaar lang verder gaan met het aandraaien van de ene na de andere financiële duimschroef en blijft de financiële elite het internationale politieke beleid bepalen. De armoede in ons land zal blijven toenemen, de kloof tussen arm en rijk wederom groter worden en asielzoekers uit alle hoeken van de wereld zullen Europa en dus ook Nederland binnen blijven stromen, ongeacht welke partij in 2017 de grootste zal worden. Maar als het ons lukt om de 10% te bereiken, dan zal de roep om een compleet nieuw en rechtvaardig beleid zich als een wild vuur verspreiden, mét of zonder hulp van de gevestigde media.

 

Succes kweekt succes en mislukking kweekt mislukking. De enige “mislukkelingen” die ooit succesvol kunnen worden, zijn diegenen die om kunnen gaan met mislukkingen en desondanks blijven geloven in hun ideaal en een goede afloop. Als de boodschap sterk genoeg is en ze blijven volledig toegewijd aan hun ideeën, dan zullen ze uiteindelijk overwinnen, zoals Mohammed en zijn kleine schare volgelingen hebben laten zien. Kijk naar wat er gebeurde in de Arabische landen tijdens de “Arabische lente”. De meest krachtige dictators die decennia lang aan de macht waren werden binnen enkele weken ten val gebracht nadat het omslagpunt van de protestacties en demonstraties was bereikt. Of deze protestacties wel of niet door de CIA/Mossad zijn geïnitieerd doet niet eens ter zake. Wat begon als een klein vuurtje ontaarde binnen enkele weken in een massaal protest omdat de massa zich op het moment van het omslagpunt aan de zijde van de minderheid schaarde.

 

sheeple2De meeste Nederlanders noemen hun mede-Nederlanders lui, dom, naïef of a-sociaal. Over het algemeen vergelijken Nederlanders hun eigen landgenoten met domme schapen die gedachteloos achter de meute aandraven. De mensen die wekelijks naar “Ik hou van Holland kijken”, geven in werkelijkheid helemaal níets om hun land. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze alláng in verzet gekomen. Deze collectieve “passieve” houding is niet iets dat enkel op Nederlanders van toepassing is; het is kenmerkend voor de hele mensheid. Dat is ook precies de reden waarom de massa zo eenvoudig te (mis)leiden en controleren is. Onze regering weet dat, fabrikanten weten dat en alle religieuze leiders weten dat. En dat is ook precies waarom er iets als het “omslagpunt” bestaat – het punt waarop de massa de minderheid zal volgen.

 

Volgens de in deel 1 genoemde wetenschappers houden mensen er over het algemeen niet van om een impopulaire mening te hebben waardoor ze weinig sociale aansluiting hebben. Als een luisteraar dezelfde mening is toegedaan als de spreker, dan versterkt dit de overtuiging van de luisteraar. Als de luisteraar het niet met de spreker eens is, dan hoort hij het standpunt slechts aan en gaat daarna door naar de volgende persoon. Als deze persoon óók dezelfde mening heeft als de eerste spreker, dan is de luisteraar geneigd om de nieuwe mening wél aan te nemen.

 

Geen mens zal daarom op een partij als Nederlanders United! stemmen, omdat ze niemand anders kennen die hierop stemt. Maar naarmate een kleine groep mensen met dezelfde meningen, ideeën of standpunten steeds meer mensen weten te overtuigen, dan begint de situatie langzaam te veranderen. Mensen gaan dan steeds meer en sneller aan hun eigen visie twijfelen en nemen op een gegeven moment de nieuwe standpunten over. Zodra deze door 10% van de bevolking zijn overgenomen, dan is een revolutie onomkeerbaar, dankzij de menselijke psychologie en aangeboren neiging van de zwakkeren om de sterkeren of de massa te volgen.

 

Religies zijn in het verleden succesvol geworden omdat ze fervente volgelingen hadden die iedereen vermoordden die het niet met hun eens waren en de goedgelovige massa angst aanjaagde met verhalen over de duivel en de hel. Alleen de sterkeren van geest kunnen deze intimidatie weerstaan en alleen de sterkeren van geest zijn in staat om nieuwe trends en ideeën in gang te zetten. Op dit moment heeft ons land de behoefte aan dit soort sterke mensen! En het liefst heel veel van deze mensen, willen we onze samenleving redden van een totale teloorgang. Beschouw deze noodkreet gerust als een oproep. Wie helpt??

 

De gevestigde orde zal er natuurlijk alles aan doen om nieuwe opinies en denkbeelden te onderdrukken, maar eigenlijk hebben ze al verloren. Het kantelpunt waarop mensen onze overheden niet meer vertrouwen zijn we allang gepasseerd. Niemand gelooft nog in onze overheid en als we op dezelfde voet door blijven gaan zal ook niemand ooit meer een overheid vertrouwen. Op dit moment is onze overheid en het grootkapitaal de vijand, níet de Islam of de duizenden asielzoekers die aan de poorten van Europa staan. We kunnen daarom niet genoeg benadrukken dat níet de PVV en ook niet de SP het tij kunnen keren. De enigen die ons de samenleving nog kunnen redden, zijn wij als burgers zelf!

 

Het enige wat nog ontbreekt, is een nieuw systeem dat het oude zal vervangen. Er zijn al diverse goede alternatieve geldsystemen die (in theorie) het huidige zo zouden kunnen vervangen. Het belangrijkste hierbij is dat geldcreatie en –beheer weer 100% in handen van de Staat is. Maar een samenleving draait niet alleen om geld.

 

ideasGeen enkele site geeft een opsomming van waardevolle ideeën en alternatieven over hoe onze samenleving eruit zou kunnen of moeten zien. Op de site van Nederlanders United! zullen wij een voorzet geven aan de hand van vele voorbeelden. Hierbij spelen filosofie en psychologie een hele belangrijke rol. Onze huidige samenleving is op vele manieren “tegen-natuurlijk” te noemen. Opvoeding en onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt, zorgen en samenleven zijn zaken die volledig in overeenstemming zouden moeten zijn met de meest “natuurlijke” en gezonde manier van leven. Dit kunnen we alleen bereiken als we allereerst onszelf (de mens) goed kennen en begrijpen en ook de kennis en wijsheid van vele grote denkers uit heden en verleden tot ons nemen. De nieuwe Staat dient op te komen voor het Algemeen belang en alle aspecten die dit zouden moeten garanderen, dienen diep in een nieuwe grondwet verankert te worden.

 

Tien procent is het magische getal, het getal dat onze samenleving kan doen veranderen. Het enige dat wij hier kunnen doen is mensen oproepen om deel uit te maken van deze 10%. Deel mee en denk mee aan een nieuwe samenleving. Leg dat negatieve pessimisme naast je neer en kom van die bank af! Ben je iemand met leiderschap en weet je van jezelf dat je een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel in je hebt? Werp jezelf dan op en maak je ideeën kenbaar. We hebben nu meer dan ooit de behoefte aan sterke en rechtvaardige mensen die hun mede-Nederlanders over de streep kunnen trekken. Echt leiders hebben geen volgelingen maar brengen meer leiders voort! Wil je later je (klein)kinderen vertellen hoe jouw generatie meegeholpen heeft om dit land naar de kl#@! te laten gaan door níets te doen? Of wil je later met gepaste trots vertellen hoe je meegeholpen hebt geschiedenis te schrijven!

 

Niemand kan, rationeel gezien, een samenleving veroordelen waarin een rechtvaardige herverdeling van welvaart, verdienstelijkheid en gelijke kansen centraal staan. De alternatieven die wij op onze site zullen plaatsen zijn de logische en onvermijdelijke “upgrade” van het huidige democratische kapitalisme, dat enkel de rijken dient en niet de burgers. Nu is het moment om te kiezen: ben je een held of ben je een lafaard. Durf je voor jezelf op te komen of laat je liever anderen over je leven beslissen. Help mee een einde te maken aan de ongelijkheid en onrechtvaardigheid in ons land. Help mee een nieuwe partij op te richten, een partij die we met z’n allen vorm gaan geven en laten we met deze partij voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een democratisch revolutie ontketenen.

 

Val ons niet aan op een naam (Nederlanders United!) die je niet bevalt omdat Nederlanders in jouw optiek helemaal niet “verenigd” zijn of omdat het deels Engels is. Al hadden we ons de Partij van Jan Klaassen genoemd, het gaat om de intentie en ideeën! Wij hoeven onszelf niet te verkopen als een pakje boter met een mooie slogan en een goede PR. Wij zijn niet geïnteresseerd in een mooie buitenkant; goede ideeën hebben geen charismatische leider nodig. Goede ideeën bewijzen zichzelf!

 

azijnpissersDaarnaast zijn er op dit moment meerdere groepen en partijen in meerdere landen en op meerdere continenten druk bezig om, ieder op zijn eigen manier, dezelfde politieke en maatschappelijke alternatieven te presenteren, die wij ook op onze site zullen beschrijven. Het gevecht tegen de financiële elite, tegen armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid beperkt zich niet alleen tot Nederland. Dat wij ons 100% voor de Nederlandse samenleving inzetten en 100% voor onze Nederlandse mede-burgers opkomen, wil niet zeggen dat we onszelf dus ook maar een 100% Nederlandse naam moeten aanmeten. Mensen die enkel op basis van een naam allerlei vooroordelen, vooringenomen associaties en andere zinloze opmerkingen op Facebook plaatsen, zijn overduidelijk níet de mensen die ooit iets waardevols zullen bijdragen aan onze samenleving. Als onze manier om ons land te redden van een gegarandeerde teloorgang van onze cultuur en welvaart je niet bevalt, prima! Maar sluit je dan alsjeblieft aan bij een partij/organisatie die zich volgens jou wél inzet voor een nieuwe betere samenleving. Als je maar íets doet en niet ieder initiatief afdoet als onzinnig, kansloos, verdacht of overbodig zonder ook maar de moeite te hebben genomen op één letter van onze site gelezen te hebben. Azijnpissers hebben we al genoeg!

 

Mensen die in 2017 een luide tegen-stem denken te geven door PVV of SP te stemmen; forget it! De PVV is net als de VVD in dienst van het kapitalisme en zal de financiële elite geen strobreed in de weg liggen. Als de PVV en VVD samen gaan regeren (waar beide partijen het komende jaar op aan zullen sturen), dan zal de komende vier jaar de definitieve mokerslag voor onze samenleving zijn. De vermeende “haat” van Rutte jegens Wilders is slechts een politiek steekspel zonder gewonden. De PVV ís de rechtervleugel van de VVD en Wilders is niets anders dan de radicale spreekbuis van Rutte. Vraag je ook eens af wat de SP sinds haar oprichting in 1972 nu daadwerkelijk voor elkaar heeft gekregen. Mensen kunnen nota bene al 40 jaar lang op de SP stemmen. Als hun socialistische ideologieën en standpunten (die door de jaren heen nogal eens veranderden) zo briljant zijn en zo goed voor ons land zouden zijn, dan had de SP al jarenlang de grootste partij van Nederland geweest!

 

Onze “domme en luie” houding zou ook in ons aller voordeel kunnen werken. Politieke peilingen laten zien dat Wilders met slechts één speerpunt –het gevaar van Islamisering- 35 zetels in de wacht kan slepen. Hoeveel Nederlanders zouden zich dan wel niet achter een partij of beweging scharen die daadwerkelijk iets voor onze samenleving kan betekenen?! Een partij die van het voltallige kabinet af wil en deze zal vervangen door échte volksvertegenwoordigers die direct uit het volk en door het volk gekozen worden op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van vriendjespolitiek en persoonlijke ambities. Een partij die slechts één Staatsbank wil instellen waarvan elke Nederlander aandeelhouder wordt? Een partij die de financiële elite buiten spel zal zetten en er voor zal zorgen dat de ultra-rijken nooit meer de kans krijgen om over ons te regeren? Een partij die voor permanente welvaartsherverdeling is? Een partij die voor gelijke kansen, gratis onderwijs en zorg is? Een partij die elke religie buiten de politieke arena en het openbare leven wil houden? Een partij die alles in het werk zal stellen om mensen het beste uit zichzelf te laten halen? Zou een dergelijke partij niet binnen no-time de vereiste 10% bereiken?

 

Als je rijkdom gebruikt, raakt hij op. Als je kennis gebruikt, krijg je er steeds meer – Afrikaans gezegde