De macht van de vrije markt

De vrije markt is een model uit de markteconomie waarin de uitwisseling van vraag en aanbod ongehinderd door regels, dwang of overheid tot stand komt. Een volledig vrije markt wordt bepleit door aanhangers van het libertarisme en anarchokapitalisme, die tegen elke vorm van overheidsregulering en -bemoeienis zijn. De moderne tendensen die internationale vrijemarktsystemen bevorderen worden vaak beschreven als neoliberalisme. Monopolistische praktijken en kartelvorming worden vaak aangehaald als potentiële problemen die in een vrijemarkteconomie kunnen bestaan. Bron: Wikipedia

 

Vrije markt kapitalisme heeft de afgelopen decennia bewezen dat de markt direct de economie dicteert en indirect dus ook de politieke agenda. Maar wie of wat is nou precies ‘de’ markt? Wat is het doel van deze vrije markt? Wie zijn de marktleiders en zijn zij ooit democratisch verkozen? In hoeverre hebben deze marktleiders politieke invloed? Hoeveel vermogen hebben zij? Op wat voor manier handelen zij in het belang van het volk en dient de vrije markt überhaupt het Algemeen belang? Hebben onze politieke leiders direct of indirect invloed op de vrije markt? Weten zij tot in detail hoe de markt in elkaar steekt en of deze onze samenleving ten goede komt? Weten zij wie nou precies deze vrije markt bespelen en wat hun agenda’s zijn? Is onze regering in staat om de burgers op de juiste manier te informeren wat de rol van de markt binnen onze economie precies is? We kennen allemaal het enige juiste antwoord: onze politieke leiders hebben geen flauw benul. Zij kennen de markt niet en besturen de markt niet, de markt bestuurt hen!

 

louis-brandeisDe markt is een ondemocratische, ontoerekenbare, niet-politieke entiteit die desalniettemin de politieke arena domineert en in staat is om presidenten, ministers en hele binnenlandse economieën op hun knieën te krijgen. Deze markt kan zelfs een mondiale economische crisis in gang zetten, waar geen enkele overheid enige controle over heeft. En niemand die zich hier druk om maakt? Hoe kan iemand nou zeggen dat in onze democratie de stemmers invloed hebben op het politieke proces als het uiteindelijk de markt is die het overheidsbeleid bepaalt? Vrije markt en democratie zijn per definitie ONVERENIGBAAR! Je kunt geen democratie hebben als je een markt-gestuurde economie hebt die volledig los staat van het politieke proces en geen enkele verantwoording verschuldigd is aan het electoraat.

 

Binnen een democratie kan het volk in theorie elke impopulaire politicus verwijderen of zelfs een hele regering wegstemmen, maar er bestaat geen enkel mechanisme om de naamloze bestuurders van de markt weg te stemmen. Oftewel, de mensen die de markt volledig naar hun hand kunnen zetten en die dus feitelijk de hele economie in hun greep hebben. Als het volk geen enkele zeggenschap heeft over de markt of de economie, dan heeft het volk dus eigenlijk totaal geen invloed of macht. We zijn allemaal volledig overgeleverd aan de zelfzuchtige grillen van het grootkapitaal en geen enkele democratische verkiezing of referendum kan daar iets aan veranderen.

 

Je kunt zeggen over de ultrarijke 1% wat je wilt, maar één ding is zeker: ze zijn niet dom. Zij hebben het volk democratie gegeven omdat ze weten dat hun machtspositie daarmee tot in oneindigheid gegarandeerd zal blijven. De markt is en blijft het enige werkelijke machtsmiddel en ZIJ zijn de markt. Als de rijken niet verbannen kunnen worden uit de markt en onze economie, vanwege corruptie, hebzucht, hun streven naar totale economische werelddominatie en het doelbewust negeren en zelfs tegenwerken van het Algemeen belang, dan heeft het volk in feite geen enkele macht. Dit maakt onze democratie niet meer dan een schijnvertoning, een leugen.

 

PlutocracyDe waarheid is dat de financiële elite, de beheerders en bestuurders van de vrije markt, volledig buiten het bereik van de kiezers vallen terwijl zij -omgekeerd- direct over het lot van élke kiezer beslist. Zij vallen geheel buiten de democratie maar dicteren elk aspect van onze democratische samenleving. Is dat geen briljante list? De naïeve, gemanipuleerde en gehersenspoelde massa die bereid is hun ‘geprezen’ democratie met vuur en zwaard te verdedigen hebben nog steeds niet door dat dit hele politieke toneelspel een farce is en dat zij nóóit enige invloed van betekenis zullen hebben. Onze democratie is niets anders dan een vermomde plutocratie -bestuurd door de rijken-  met een onaantastbare vrije markt waar de werkelijke macht bij de financiële elite ligt en waarin burgers helemaal níets in te brengen hebben.

 

Er zijn echter alternatieven en er zijn weldegelijk mogelijkheden om de rijken volledig en definitief buiten spel te zetten. ‘Sociaal’ kapitalisme is, in tegenstelling tot vrije markt kapitalisme, zodanig opgezet dat geen enkele niet-politieke entiteit invloed kan uitoefenen op overheden en niet langer in staat zijn om complete economieën ten gronde te richten. Bij sociaal kapitalisme zijn markten direct onderworpen aan de politiek en niet andersom. Elk politiek aspect dat van invloed is op de werking van de markt dient bij wet gedefinieerd te worden en dient in overeenstemming te zijn met het Algemeen belang van het land en de burgers.

 

Wie zijn de grondleggers van het vrije markt kapitalisme? – De rijken.

Wie zijn de begunstigden van het vrije markt kapitalisme? – De rijken.

Wie besturen de vrije markt, de economie en bepalen dus de politieke koers? – De rijken.

 

Word toch wakker! Onze democratie en zijn duivelse tweeling -vrije markt kapitalisme- zouden direct en unaniem afgeschaft moeten worden indien we ons willen bevrijden van de ketenen van de financiële elite die élk aspect van ons dagelijks leven beheersen.

 

Het is maar goed dat mensen ons geld- en banksysteem niet begrijpen, want als ze dat zouden doen, dan geloof ik dat er morgenochtend een revolutie zal zijn. – Henry Ford

 

De rijken doen er alles aan om te voorkomen dat mensen weten wat er werkelijk speelt. Kennis is macht, en zodra wij eenmaal de macht hebben, zal niemand meer een loonslaaf van de elite zijn. Het allerbelangrijkste aspect om te weten en begrijpen over de wereld waarin we momenteel leven, is dat diegenen die de controle over het geld hebben, controle over ALLES hebben. Een democratisch politiek systeem zoals het onze, dat het volk het recht geeft om te stemmen maar geen enkele zeggenschap geeft over de markt, de banken, multinationals en ons geld, is niets anders dan een corrupt systeem dan mensen enkel en alleen de illusie van zeggenschap geeft.

 

De heersende elite is al decennia lang (en soms zelfs eeuwenlang) dezelfde en zal ook de komende eeuwen de wereld met al haar rijkdommen en al haar bewoners, beheren en domineren. Na eeuwenlang (wereld)oorlogen te hebben gevoerd hebben zij besloten om hun macht door middel van simpele psychologie te behouden en versterken. Door mensen de illusie van inspraak en macht te geven, in combinatie met de benodigde ‘brood en spelen’, bleken mensen volledig maakbaar te zijn. De enige reden waarom zij uiteindelijk de ‘democratie’ ingevoerd hebben is omdat zij inzagen dat het een perfect systeem bleek om de complete bevolking van een land slaafs en meegaand te houden. En het werkt inderdaad! Kijk naar onze eigen samenleving; hoe ontzettend veel mensen geloven nog steeds dat onze democratie en hún stem een verschil kunnen maken. Alleen al de illusie van inspraak voorkomt dat mensen in opstand komen. Als onze regering voor de zoveelste keer op rij weer een complete bevolkingsgroep afperst, dan komt niemand in opstand en wachten liever tot de volgende 2e Kamerverkiezing zodat ze hun eerder gemaakte fout met een rood kruisje op een stembiljet wel even recht denken te kunnen zetten. Met zo’n houding verdienen mensen het misschien ook wel om uitgebuit te worden!

 

Rutte en kornuiten“Freedom and Democracy” zijn de beste vorm van massa-misleiding en massa-controle ooit verzonnen (afgezien van het Abrahamisme dat duizenden jaren lang, miljarden mensen voor een wraakzuchtige ‘God’ heeft weten te laten knielen en bidden). De elite heeft het grootste deel van de mensheid altijd al onder de duim gehad, en zonder nieuwe revolutie zal dit altijd zo blijven. Als we met z’n allen werkelijk aan een nieuwe samenleving willen bouwen, dan zullen de mensen die ons geld creëren en beheren voor eens en altijd het veld moeten ruimen. Geen enkele politieke partij, en zeker geen PVV, VVD, CDA en PvdA, zal zich tegen de elite durven uitspreken. Zij hebben jaren geleden al een pact met deze duivel gesloten en hebben dit pact letterlijk met bloed bezegeld. Alleen als de banken buiten spel worden gezet, onze regering het veld heeft geruimd en plaats heeft gemaakt voor een (volks)partij die zich tégen de elite keert, dan kunnen we met z’n allen een nieuwe samenleving vorm gaan geven. Elke andere suggestie is ronduit bullshit(!) en complete tijdverspilling. Zonder zeggenschap over ons geld hebben we geen enkele macht, nu niet en nooit niet!

 

Natuurlijk zal de elite er alles aan doen om hun eigen agenda door te zetten, maar tot op dit moment maken zij zich totaal geen zorgen. Zij hebben de bevolking nog steeds compleet onder controle omdat we met z’n allen nog steeds reageren zoals we al jaren doen; we klagen, we mopperen, we zijn gefragmenteerd (iedereen denkt afzonderlijk te weten waar het probleem ligt), geen enkele protestgroep weet zich goed te organiseren, en niemand heeft zin om achter z’n toetsenbord of televisie vandaan te komen.

 

De enige formule voor ware vrijheid? Volg het spoor van het geld, identificeer de vijand, verenig zo veel mogelijk burgers en neem de macht over. Op onze hele planeet zou er geen enkele private bank mogen bestaan die beheerd en bestuurd wordt door een handvol superrijke families met hun eigen zelfzuchtige agenda. Zodra iedereen zich dat werkelijk realiseert, dan liggen de oplossingen binnen handbereik.

 

Alle debatten over economie, politiek en vrijheid zijn te reduceren tot één enkele vraag – WIE zou over het beheer van ons geld moeten gaan; het volk, of een handvol ultrarijke individuen die buiten alle democratische systemen opereren, boven alle wetten staan en enkel in hun eigen belang handelen? Dit is de enige vraag die er toe doet, al het andere is slechts propaganda. Dus, aan wiens zijde sta jij? Nu is het moment om te kiezen; kies je voor jezelf, je (klein)kinderen en je mede-mensen, of kies je voor de rijken….in de ijdele hoop dat je zelf ook ooit een invloedrijke miljardair zult zijn.

 

De meeste mensen besteden meer tijd en energie aan het omzeilen van problemen dan aan een ernstige poging om ze op te lossen. – Henry Ford