Als de angst regeert

Alleen al in Nederland zijn er vele tientallen websites en Facebookpagina’s waarop dagelijks artikelen en nieuwsberichten geplaatst worden die tegenwicht moeten bieden aan de staatspropaganda van de gevestigde media. Honderden mensen doen dit in hun vrije tijd, gedreven door de ijdele hoop dat hun medemensen wakker worden en inzien hoe wij met z’n allen door onze overheden bedonderd en onwetend over de werkelijkheid gehouden worden.

 

Veel mensen beseffen niet dat deze stortvloed aan informatie op een gegeven moment een averechts effect op de lezers kan hebben. Mensen worden op den duur letterlijk moe van al die negatieve berichtgeving. Ze worden boos en depressief van zoveel ellende, zinloze moord en doodslag, armoede en corruptie. Zonder dat ze het weten doen de brengers van dit “alternatieve” nieuws veelal precies datgene wat de mainstream media ook doet: mensen passief maken.

 

Angst is één van die subtiele methoden om burgers keurig in het gareel te houden. Angst verstikt, angst verstart en angst maakt mensen passief. Dat weten de meesters van de propaganda als geen ander. Hoe meer negatieve berichten het NOS journaal over ons heen stort, des te machtelozer we ons gaan voelen. Wij merken rondom ons heen dat de meeste mensen geen oplossingen meer weten voor de huidige problematiek. De massa-invasie van miljoenen Islamitische asielzoekers, de recente aanslagen in Parijs, de aanhoudende economische crisis en constante oorlogsdreigingen op talloze plekken in de wereld geven veel mensen een gevoel van boosheid en onmacht.

 

Door een continu gevoel van onmacht distantiëren mensen zich op den duur van alles wat met negativiteit en ellende te maken heeft. Daarmee geven ze eigenlijk aan dat ze alle hoop op een positieve uitkomst hebben opgegeven. De enige hoop die zij nog hebben is dat er “anderen” zijn die durven op te staan tegen onze leiders. Dezelfde leiders die overduidelijk hebben laten blijken niet in staat te zijn om de door hun zelf gecreëerde problemen het hoofd te bieden.

 

Dertig jaar geleden kon de wereldproblematiek nog vrij gemakkelijk in een buurtcafé op de achterzijde van een bierviltje opgelost worden. De problemen waar we nu tegenover staan, zijn voor een normaal mens niet meer te bevatten. Veel Nederlanders wenden zich tegen beter weten in tot een partij als de PVV, omdat ze een stuurloos schip nog liever in handen geven van een blinde kapitein dan aan de 149 matrozen die het schip met 100% zekerheid tegen de klippen op zullen laten lopen.

 

Gezien alles wat er momenteel gebeurt in Europa en Nederland, is het niet vreemd dat steeds meer mensen hun toevlucht tot de PVV zoeken, ondanks het besef dat Wilders en zijn achterban intellectueel gezien weinig tot niets te bieden hebben. Wij zijn het wel met één PVV standpunt volledig eens: de Islam als ideologie is volstrekt onverenigbaar met onze Westerse cultuur. Daarom zouden onze landsgrenzen per direct gesloten moeten worden om allereerst onze binnenlandse problematiek op te lossen. Een dergelijk standpunt heeft niets met xenofobie, racisme of fascisme te maken, maar zuiver met de vraag wat wij als Nederlandse bevolking belangrijker vinden, hoe we onze problemen het beste kunnen aanpakken en in welke volgorde. Als blijkt dat het sluiten van de grenzen een noodzakelijke stap is om eerst orde op zaken te stellen, dan is dát wat er eerst moet gebeuren.

 

Ook de term Islamofobie zou in dit geval volledig misplaatst zijn, om de simpele reden die Wikipedia ons hieronder laat lezen:

 

Een fobie is een psychische aandoening waarbij iemand, om doorgaans onduidelijke redenen, een overmatige angst ontwikkelt voor specifieke zaken of situaties. Deze angst staat niet in verhouding tot de reële bedreiging die van de situatie of het object uitgaat en de lijder is zich hiervan goed bewust. Bron: Wikipedia

 

Met andere woorden, de meeste Nederlanders lijden aan een psychische aandoening! Het ligt allemaal aan ons want er is blijkbaar geen enkele gegronde reden om angst te hebben voor een religie of gewelddadige politieke ideologie die totale werelddominatie nastreeft. Dit geeft maar weer eens aan hoe listig de politiek en media met woorden omgaan.

 

Islamic_dominationAngst voor de Islam is niet meer dan terecht, omdat de toekomst van alles waar wij als Nederlanders waarde aan hechten, binnen één of twee generaties volkomen verwoest zal zijn. We hoeven maar naar Zweden te kijken wat er gebeurt als de instroom van “nieuwe inwoners” te groot wordt. Volgens de VN zal Zweden in 2030 een 3e wereldland zijn omdat de welvaart in recordtempo in elkaar klapt door de instroom van (voornamelijk Islamitische) migranten.

 

De geplande massamigratie naar Europa stond al jaren op de Europese agenda maar werd door critici altijd weggewuifd als zijnde een “onzinnig completverhaal”. Een deel van de waarheid is dat de elite, om te kunnen concurreren met landen als China en India, de welvaart in Europa wil terugdringen tot een minimum. Zij hebben straks een overvloed aan goedkope arbeidskrachten en tegelijkertijd zal de vraag naar primaire levensmiddelen enorm stijgen. Dit is een win-win situatie voor de elite en hun multinationals. Tegen die tijd is ook ons drinkwater geprivatiseerd en heeft het TTIP-verdrag ervoor gezorgd dat de kwaliteit van ons voedsel niet langer door overheden wordt bewaakt.

 

Wij zijn geen doemdenkers en zeker geen bezoekers van ‘complot-sites’. Wij weten heel goed wat er op en achter het wereldtoneel en de Haagse coulissen gebeurd. Wij hebben ze allemaal ‘goed op een rijtje’ en kennen alle zetten van het politieke schaakspel. Wij kennen de taal die de media spreekt en schuwen geen enkel onderwerp.

 

Het is niet ons doel om de zoveelste “alternatieve” nieuwssite te zijn die de lezers wil informeren over alles wat er mis is aan ons corrupte systeem. Zoals we hierboven al schreven zijn er tientallen websites en Facebookpagina’s die gezamenlijk een uitstekende nieuwsbron vormen voor dergelijke informatie. Onze aandacht gaat enkel uit naar werkbare oplossingen!

 

Het zal voor de meeste lezers duidelijk zijn dat ons kabinet niet geïnteresseerd is in oplossingen. Evenmin bekommert zij zich om het welzijn van de Nederlandse burgers en wat wij willen. Het Volk zal nooit als nummer 1 op de politieke agenda gezet worden. Nog minder dan Den Haag bekommert het Europese parlement zich om de ons. Onze doelen vereisen daarom een nieuw politiek systeem. Een systeem dat nog niet eerder in de geschiedenis is toegepast omdat dit het einde zal betekenen van de macht en invloed van de financiële elite: de private banken, schatrijke oligarchen, miljardairs families en de machtswellustige corporaties.

 

Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts weinig politici. – Cees Buddingh