Democratische Revolutie

Nederlanders United! is de onvermijdelijke tegenreactie op het neoliberale kapitalisme, de enige ware schuldige aan de alsmaar groter wordende kloof tussen arm en rijk. Dit “alom geprezen” systeem is de enige ware oorzaak van het schandalige feit dat er in Nederland momenteel 2,5 miljoen(!) mensen onder de armoedegrens leven. De kans dat deze mensen ooit een “vrij” en zorgeloos bestaan zullen krijgen is nihil. De kans dat dit aantal Nederlanders steeds groter wordt en dat de kloof tussen arm en rijk eveneens zal blijven groeien is daarentegen 100%.

 

Sta eens stil bij het feit dat de meeste kinderen die in deze minder gefortuneerde gezinnen geboren worden een aanzienlijke kans hebben om in precies dezelfde situatie terecht te komen als hun ouders. Waarom zouden deze kinderen alle kansen op een goede opleiding, gezonde voeding, een plezierige woonomgeving en een goed toekomstperspectief ontnomen worden, enkel en alleen omdat hun ouders door omstandigheden lager op de sociale ladder stonden?

 

De onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk alsook de constante toename van het aantal mensen en gezinnen dat in relatieve armoede leeft zijn niet zomaar een ongelukkig bijverschijnsel van het kapitalisme. Deze maatschappelijke verschijnselen zijn intrinsiek in het democratisch kapitalisme aanwezig. Kapitalisme is ook niet een systeem dat ‘zomaar’ is ontstaan. Onze geraffineerde neoliberale kapitalistische democratie is ontworpen en gaandeweg verfijnd dóór en vóór de financiële elite.

 

Na het uitbreken van de crisis in 2007 vielen bij veel mensen de schellen van de ogen en werden de wereldwijde frauduleuze praktijken van private mega-banken als Goldman Sachs en City Group pas goed zichtbaar. Terwijl iedereen intussen aan de prijs van deze crisis heeft moeten meebetalen, hebben de aanstichters van de crisis hun macht en vermogen de afgelopen jaren met een veelvoud zien toenemen. Oxfam Novib voorspelt dat in 2016 de allerrijkste 1% van de wereldbevolking een vermogen heeft dat groter is dan het vermogen van de rest van de wereldbevolking. Volgens Oxfam hebben de 80(!) rijkste mensen samen meer vermogen dan de armste 3,5 miljard mensen.

 

Hoe is het mogelijk dat we dit met z’n allen gewoon maar accepteren?! Hoe kan het dat we dit allemaal normaal zijn gaan vinden en dat niemand in opstand komt?! Het is niet dat de elite hun geld hebben verdiend met hard werken, want elke dollar en elke euro is over onze ruggen gegaan en gaat dagelijks ten koste van vele levens. Het heeft er geen enkele schijn van dat er ook maar één regeringsleider is die deze ongelijkheid durft aan te pakken. Sterker nog, deze trend zal waarschijnlijk pas stoppen als ook Europa hetzelfde lot is beschoren als de VS: enorme werkeloosheid, een enorme en waarschijnlijk gewelddadige klassenstrijd tussen de Westerse cultuur en de Islamitische cultuur, torenhoge criminaliteit, aanslagen, ghettovorming, enzovoorts. Het is noodzakelijk om te begrijpen dat voor de elite winst en geld slechts een aangename bijkomstigheid zijn. Geld is nooit het einddoel geweest, het is slechts een middel. Het ware einddoel is macht en complete (financiële) werelddominantie. Een wereld waarin vrijheid en welvaart strikt is voorbehouden aan deze zelfde 1%.

 

Franse_revolutieDe Franse revolutie (1789-1799), de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) en de Russische Februarirevolutie (1917) waren Democratische Revoluties. Al deze revoluties draaiden om de opstand van het volk tegen de heersende machten. De Verlichting, ook wel de Eeuw van de Rede genoemd, was de culturele stroming die vooraf ging aan de Franse Revolutie. De Verlichting draaide om filosofie, wetenschap, kunst en cultuur en had als doel het gebruik van de rede te bevorderen. Het stond voor vrije intellectuele uitwisseling en bevordering van de wetenschap. Het was tegen bijgeloof, intolerantie, misbruik en corruptie binnen de Staat. De Verlichting wordt nog steeds gezien als een van de pijlers van onze Westerse beschaving. Ze wijzigde het denken over de politiek, wetenschap, economie, opvoeding en religie.

 

De Verlichting gaf aanleiding tot hervorming van de samenleving op alle fronten. Het gelijkheidsbeginsel, de mensen- en burgerrechten vinden er hun wortels, evenals het vrijdenken, liberalisme en socialisme. De Verlichting stond ook voor het ontwikkelen en analyseren van eigen en andermans emoties. Er zijn talloze parallellen met onze huidige maatschappij waarbij ons zogenaamde democratische bestel feitelijk een verkapte plutocratie is. Wij pleiten daarom voor een nieuwe Democratische Revolutie, maar dan zonder enige vorm van opstand op geweld.

 

Een plutocratie is een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. De term wordt ook wel gebruikt voor de heerschappij van het grote kapitaal. Bron: Wikipedia.

 

De Britse toneelschrijver Edward Bulwer-Lytton schreef in 1839 de woorden “De pen is machtiger dan het zwaard”. In deze tijd zijn internet en social media krachtiger dan elke demonstratie en zelfs geweld. Wij nemen daarom afstand van elke vorm van geweld en beschouwen demonstraties als zinloos. Met gelijke en legitieme wapens gaan wij de strijd met onze politieke machthebbers aan: de Democratie.

 

Dezelfde democratie die ons zo lang slechts de illusie van inspraak heeft gegeven, zal nu een definitief einde maken aan de Haagse politieke hegemonie. Alleen door massaal met één stem te spreken kunnen we ons voorgoed losmaken van dit permanente toneelspel, de wurggreep van Brussel en de invloed van het grootkapitaal. Het heeft geen enkele zin om massaal over vooraf door de gemeente uitgestippelde straten te marcheren en met spandoeken zonder stok te wapperen, omringd door een kudde opgehitste ME’ers en politie-infiltraten.

 

De heersende partijen in Nederland hebben slechts één grote angst: Unity, oftewel Eenheid. Net als tijdens de Franse revolutie, toen de burgers massaal in opstand kwamen tegen de toen heersende aristocratie, zo zullen we het nu gezamenlijk moeten opnemen tegen onze zelfingenomen bewindslieden. Dit keer zonder geweld of guillotine, maar simpelweg met hetzelfde democratische kiesstelsel waarmee decennia lang het volk aan het lijntje is gehouden.

 

Zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijk. – John F. Kennedy