Nederlanders United!werkt aan een nieuwe samenleving: voor Nederlanders, door Nederlanders.Nederlanders United!strijdt voor een Democratische Revolutie.Nederlanders United!biedt alle Nederlanders recht op een kamerzetel.Nederlanders United!strijdt voor het behoud van onze identiteit, cultuur en natuur.Nederlanders United!brengt gelijke kansen voor alle Nederlanders.Nederlanders United!geeft het Nederlandse volk één stem.Nederlanders United!stelt gratis en gedegen onderwijs boven alles.Nederlanders United!laat religies niet onze wetten voorschrijven.Nederland United!verbant elke vorm van nepotisme en cronyisme.Nederlanders United!eist de Nederlandse soevereiniteit terug.

Nederlanders United!

werkt aan een nieuwe samenleving: voor Nederlanders, door Nederlanders.

Read More

Nederlanders United!

strijdt voor een Democratische Revolutie.

Read More

Nederlanders United!

biedt alle Nederlanders recht op een kamerzetel.

Read More

Nederlanders United!

strijdt voor het behoud van onze identiteit, cultuur en natuur.

Read More

Nederlanders United!

brengt gelijke kansen voor alle Nederlanders.

Read More

Nederlanders United!

geeft het Nederlandse volk één stem.

Read More

Nederlanders United!

stelt gratis en gedegen onderwijs boven alles.

Read More

Nederlanders United!

laat religies niet onze wetten voorschrijven.

Read More

Nederland United!

verbant elke vorm van nepotisme en cronyisme.

Read More

Nederlanders United!

eist de Nederlandse soevereiniteit terug.

Read More

Geachte Nederlanders,

Nederlanders United! is een burgerinitiatief dat is voortgekomen uit een groot collectief wantrouwen in de gevestigde politieke partijen en onze ongekozen en ongekwalificeerde bewindslieden.

 

Nooit eerder heeft een naoorlogs kabinet zo duidelijk laten blijken dat zij alles behalve het Nederlandse volk vertegenwoordigt. Nooit eerder is zo duidelijk gebleken dat de parlementaire democratie heeft gefaald en dat alleen de leugen regeert. De afgelopen kabinetsperioden zijn een aaneenschakeling geweest van valse beloften, leugens, gebrek aan inzicht, besluiteloosheid en financieel wanbeleid. Ook de nederige houding tegenover banken, corporaties en multinationals, Brussel en de VS, heeft bij een groot deel van de bevolking het vertrouwen in onze regering volledig weggevaagd.

 

Hoeveel kabinetsperioden moeten we onze politici nog gunnen om orde op zaken te stellen? Hoe vaak moeten we nog gaan stemmen om vervolgens bedrogen te worden? Hoelang moeten we ons nog laten voorliegen? Hoeveel kansen moeten we onze “democratie” nog geven? NU! is het moment gekomen dat we met z’n allen zeggen: “Genoeg is genoeg!”.

 

De beste wijze om een regering omver te werpen is, er deel van uit maken. – Charles-Maurice de Talleyrand

 

Onze doelstelling

Nederlanders United! heeft maar één doel voor ogen: de volledige regie over Nederland teruggeven aan de bevolking. Wij streven ernaar het huidige kabinet te vervangen door niet minder dan 150 van onze meest intelligente, ervaren, integere en rechtvaardige mede-Nederlanders: gewone mensen uit het gewone volk.

 

Nederlanders United! strijdt voor een volksvertegenwoordiging van het volk, voor het volk en door het volk. Met voldoende steun van de bevolking kunnen wij Nederland een grote economische en maatschappelijke “make-over” geven om daarmee definitief af te rekenen met het systeem dat enkel de belangen van de machthebbers en de rijkere der aarde dient. Wij streven naar één sterke burgerpartij die slecht één enkel belang dient: het Algemeen belang.

 

Nederlanders United! zet zich in om Nederlanders te verenigen. Als we met z’n allen daadwerkelijk een betere en eerlijkere samenleving willen, dan is er maar één realistische oplossing: SAMENWERKING! Door onze kennis en wilskracht te bundelen kunnen we een onoverwinnelijke vuist maken tegen de gevestigde orde. Een Democratische Revolutie kan de weg vrijmaken naar een samenleving waar wij als mensen, als Nederlanders, recht op hebben. Alleen gezamenlijk kunnen wij de Nederlandse samenleving opnieuw inrichten zodat we deze met een gerust hart aan onze (klein)kinderen kunnen achterlaten.

 

Democratie 2.0

Wij zetten ons in voor een geheel nieuw politiek systeem waarbij zowel het individuele als het maatschappelijk algemeen belang boven economische en corporate belangen gesteld wordt. Wij streven naar een vorm van directe democratie in plaats van parlementaire democratie. Sommigen zouden deze vorm wellicht een Meritocratische democratie noemen, waarbij het volk direct haar volksvertegenwoordigers kiest op basis van hun kennis, ervaring en verdienstelijkheid op hun eigen specifieke vakgebied.

 

Alleen een totaal nieuwe bestuursvorm kan een samenleving voortbrengen waarin het volk daadwerkelijk een stem heeft en waarbij het belang van de bevolking als geheel centraal staat. Binnen een maatschappij waarbij de Staat ten alle tijden het Algemeen belang voorop stelt, is er geen enkele reden meer voor een meerpartijenstelsel.

 

Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert. – Louis Latzarus

 

Wij zijn Nederlanders United!

Nederlanders United! bestaat uit “gewone” Nederlanders uit alle lagen van de bevolking, die het spuugzat zijn om door onze regering als onbenullige onderdanen behandelt te worden.

 

Wij zijn het zat om niet gehoord te worden, om besodemieterd en financieel uitgemolken te worden. Wij zijn het zat om ons aan wetten en regels te moeten conformeren waar we helemaal niet achter staan. Wij zijn het zat dat onze duurbetaalde belastingcenten telkens weer in rook op gaan of in de zakken van slechts enkelen verdwijnen. Wij zijn het zat dat corporaties, multinationals en Brussel ons de wetten voorschrijven. Wij zijn het zat dat onze wensen en eisen structureel genegeerd worden. Wij zijn het zat dat ons mooie landje naar de kl#te geholpen wordt en dat daarmee ook de toekomst van onze kinderen vergooid wordt. Kortom, WIJ ZIJN HET ZAT!

 

Voor iedereen die dit gevoel in min of meerdere mate herkent, biedt Nederlanders United! de kans om als volk daadwerkelijk een verschil te maken.

 

De initiatiefnemers van Nederlanders United! hebben allemaal een diepgeworteld rechtvaardigheidsgevoel en een drang naar fundamentele en structurele maatschappelijke, economische en politieke veranderingen. Veranderingen die er allereerst toe moeten leiden dat buitenproportionele welvaarts- en inkomensverschillen voor eens en altijd op een eerlijke manier genivelleerd worden. Alleen dan kan een gelijkmatig maatschappelijk speelveld gecreëerd worden en behouden blijven, waarbinnen gelijke kansen voor iedereen gewaarborgd zijn.

 

De maatschappij die wij voor ogen hebben hoeft geen utopie te zijn. Vergeet niet dat onze huidige maatschappij ook is “gemaakt”, alleen door de verkeerde mensen en met de verkeerde intenties. Er is niets dat ons ervan kan weerhouden om voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de regie over ons land in handen van het volk te leggen, mits het Nederlandse volk achter ons staat en bereid is mee te werken en mee te denken aan een nieuwe rechtvaardige samenleving.

 

Als alle rechten worden ontnomen, wordt het recht op revolutie volkomen gemaakt. – Thomas Paine

 

De filosofie van Nederlanders United!

Net als de Griekse filosoof Plato, zien wij rechtvaardigheid als het belangrijkste organisatieprincipe van een politieke gemeenschap. Binnen een samenleving zouden alleen de meest bekwame, integere, wijze en ervaren of geleerde individuen een rol op het politieke toneel mogen uitvoeren. Er zou geen plek voor nepotisme en achterkamerpolitiek mogen zijn. De rol van volksvertegenwoordiger zou een eer en roeping moeten zijn.

 

In het nieuwe systeem zal er daarom geen enkele financiële prikkel meer bestaan voor mensen, om een politieke carrière te ambiëren. Op geen enkele manier mag een politieke positie leiden tot een topfunctie in het bedrijfsleven of andersom. De volksvertegenwoordigers in het kabinet zouden enkel op basis van hun kennis, ervaring en inzichten gekozen mogen worden – uit het volk en direct door het volk.

 

Wij plaatsen individuele belangen op gelijke voet met maatschappelijke belangen. Alleen gezonde en gelukkige mensen maken een gezonde en gelukkige samenleving en andersom. Armoede en criminaliteit zijn slechts de negatieve bijwerkingen van ons huidige systeem. Een crimineel wordt niet geboren, maar gevormd door zijn achtergrond en omstandigheden. Niemand zou in dit land in armoede geboren hoeven te worden of te sterven. Geen enkel kind zou het slachtoffer hoeven te zijn van de sociale positie of leefomstandigheden van zijn ouders. Het zou daarom de plicht van de Staat moeten zijn om iedereen minimale zekerheden te verschaffen zoals zekerheid van werk en (basis)inkomen, zekerheid van huisvesting, zekerheid van gratis gezondheidszorg en zekerheid van gratis en gepersonaliseerd onderwijs.

 

Nederlanders, Unite!

We kunnen niet genoeg benadrukken dat we onze samenleving alleen SAMEN kunnen veranderen. Wij zijn er voor iedereen, maar maken ons extra sterk voor onze mede-Nederlanders die als persoon of gezin dagelijks met de gevolgen van onze zo langzamerhand totaal verknipte regering te maken hebben.

 

Nederlanders United! wil iedereen de mogelijkheid bieden om gezamenlijk een blauwdruk voor een nieuwe samenleving op te stellen. Met voldoende maatschappelijk draagvlak (en wie zou er zo gek zijn om dit níet te willen) kan het Nederlandse volk in 2017 de stembussen vullen met één stem: de stem van het Nederlandse Volk. Help mee te bouwen aan een nieuwe samenleving, voor ons allen, van ons allen.

 

De komende periode hopen wij het Nederlandse volk ervan te kunnen overtuigen dat er weldegelijk oplossingen en alternatieven voorhanden zijn. Wij hopen dat mensen zullen inzien dat we gezamenlijk het tij kunnen keren en dat we gezamenlijk kunnen voorkomen dat ons land binnen afzienbare tijd slechts een identiteit-loze provincie van Europa is.

 

Over Nederlanders United!

Wij zijn niet geïnteresseerd in tijdelijke oplossingen en halve maatregelen. Wij zijn niet de zoveelste politieke splinterpartij met een luidruchtige lijsttrekker en 0% kans op enige invloed van betekenis. Wij zijn niet louter links of rechts georiënteerd. Wij kennen geen extremen en zijn absoluut tegen elke vorm van geweld.

 

Wij komen niet op voor één of enkele specifieke bevolkingsgroepen. Wij komen op voor het belang van het Nederlandse volk als geheel. Het heeft ook geen enkele zin om ons druk te maken over selectieve kwesties zoals BTW-verhogingen, het TTIP-akkoord, voedselschandalen en GMO’s, Islamitische kwesties, benzineprijzen, studiefinanciering, zorgpremies, PGB debacles, ontspoorde Fyra projecten, privacy schending, Jeugdzorg, asielbeleid, enzovoorts.

 

Alle deze kwesties en meer, die ons allemaal frustreren hebben namelijk maar één gemeenschappelijke deler: ze zijn ontsproten uit de pen van één of andere halve gare politicus. Niet één zittende partij of politicus heeft ooit laten blijken op te komen voor het Algemeen belang. Voor deze lui is regeren niets anders dan het afwegen van partij-belangen, corporate- en economische belangen, de belangen van hun (betalende) achterban en bovenal hun persoonlijke belangen.

 

DIT IS DE ENIGE OORZAAK VAN AL ONZE PROBLEMEN. Nederland is één groot paradijs voor multinationals en dan bedoelen we niet alleen een belastingparadijs. De Nederlandse politiek ligt deze grote bedrijven en de financiële elite geen strobreed in de weg. Vergeet de eventuele mogelijkheid dat er vroeg of laat wellicht een minister plaats zal nemen in de 2e Kamer die zich tegen globalisatie durft uit te spreken, want dan worden ze bij voorbaat niet als minister aangedragen.

 

Uiteindelijk is er maar één realistische en tactische oplossing voor al deze problemen: verwijder in één klap alle politici en vervang deze stuk voor stuk door een compleet nieuwe lichting bekwame, intelligente, integere, wijze en ervaren mensen die onze nieuwe samenleving ten uitvoer zullen brengen.

 

In het nieuwe systeem, krijgen onze nieuwe volksvertegenwoordigers slechts een onkostenvergoeding en desnoods huisvesting van de Staat. Daarnaast zal alles in het werk gesteld moeten worden om te voorkomen dat nepotisme, corruptie en lobbyisten weer grip op onze politiek krijgen.

 

Tot slot

Op deze site zullen wij de komende periode met vaste regelmaat artikelen plaatsen die mensen hopelijk zullen doen inzien dat een rechtvaardige samenleving niet ver om de hoek is. Wij roepen alle Nederlanders daarom op om, op wat voor manier dan ook, Nederlanders United! te steunen. Brussel en Den Haag zijn hun laatste stukken op het schaakbord in positie aan het brengen en gaan er vanuit dat zij het spel al gewonnen hebben. Niet is minder waar, want er is één ding waar zij nooit op gerekend hebben: een volk dat massaal en op legitieme manier in opstand komt door het uitroepen van een Democratische Revolutie.

 

Nederlanders, unite!